Omvendt Osmose/EDI – Elektrodeionisering

Elektrodeionisering er fremtidens renseteknologi for kritisk vannbehandling. I prosessen forbehandles vannet med Omvendt Osmose som siden sendes til EDI celler for deionisering.

Skidmonterte anlegg for produksjon av USP24 vann bestående av Omvendt Osmose forfiltrering med påfølgende Elektrodeionisering. Korte leveringstider og valideringspakker inkludert (IQ/OQ)

I selve EDI prosessen presses forurensningene ut av vannstrømmen via elektrisk ladede cellemembraner. Forurensningene ender opp i en konsentratstrøm.

Vannstrømmen splitter vannmolekylene i hydrogen og hydoxyl ioner som kontinuerlig sørger for regenerering av prosessen. I motsetning til konvensjonelle medier hvor kvaliteten er redusert etter første regenerering, er regenereres EDI mediet kontinuerlig, – uten bruk av syre og lut.

Kontinuerlig regenerering gir eksteremt jevn og høy kvalitet. Konsentratstrømmen kan kjøres rett i avløp.EDI Stack

EDI anlegget er modulbasert og kan lett tilpasses lokale plassbehov. Anlegget er enkelt å betjene og vedlikeholde. Skifte av komponenter. E-Cellene leveres i industriell og farmasøytisk kvalitet modulært sammensatt for kapasiteter fra 30 til 1130 l/min. Anlegget leveres med en rekke alarmer og en avansert kontrollpakke.

Relaterte Artikler

18 mOhm vann for laboratorier

Kjemikaliefri produksjon av ultrarent vann med EDI