Kjemikaliefri produksjon av ultrarent vann med EDI

EDI (Elektrodeionisering) med Omvent Osmose forfiltrering er anerkjent i nye og eldre vannbehandlingsanlegg. Teknologien er foretrukket i de fleste industrier hvor ekstremt rent vann er en kritisk innsatsfaktor.

EDI (Elektrodeionisering) med Omvent Osmose forfiltrering er siste teknologi i nye og eldre vannbehandlingsanlegg. Teknologien er foretrukket i de fleste industrier hvor ekstremt rent vann er en kritisk innsatsfaktor.

Farmasøytisk industri benytter EDI for produksjon av USP23/24 renset vann. Kraftkrevende industri benytter teknologien for produksjon av demineralisert vann for kjelvann og gassturbiner. EDI kan produsere vann av variabel kvalitet avhengig av spenning.

Generelt benyttes EDI for produksjon av vann fra 1 til 18 megohm/cm når råvannet er 2. Elektrodeionisering gir driftssikkerhet, effektivitet og sikkerhet i produksjon av ultrarent vann.

Ved bruk av EDI er råvannet normalt forbehandlet med Omvendt Osmose. Høy spenning anvendes over membranceller som kontinuerlig tvinger forurensningene ut av fødevannet , gjennom cellemembranen, – ut i konsentrat/reject strømmen. Spenningen deler vannmolekylene i hydrogen og Hydrooxyl ioner, og regenererer ionebyttemassen automatisk. Glem regenerering, nedetid , bruk av kjemikalier og avløpsbehandling.

I motsetning til konvensjonelle avsaltningsanlegg regenereres EDI massen kontinuerlig,og eliminerer derfor behovet for regenerering med syre og lut. Derfor kan avløpsvannet etter regenerering deponeres uten behov for videre behandling/nøytralisering.

EDI anlegget er plassbesparende. Skid-montert, moduldesign for å imøtekomme alle plassbehov. Anlegget er oversiktlig og lett å vedlikeholde.

· Modulært design
· Små og store kapasiteter
· Robust drift
· Rask oppstart
· Enkel drift og vedlikehold
· Gjenvinning fra 90 til 95%
· Variabel kvalitet på fødevann
· Kontinuerlig produksjon av 16 Mohm.cm eller bedre

Std. anlegg for rask implementering i kapasiteter fra 1,7 til 453,3 m3/time. 6 std. utførelser for 6, 11, 23, 34, 45 og 68 m3/time