Avløpsvann fra vaskerier kan gjenvinnes

Avløpsvann fra vaskerier representeret et miljømessig problem. Vannet har et høyt biokjemisk og kjemisk oksygenforbruk i tillegg til store konsentrasjoner av såpe, vaskemidler og overflateaktive stoffer.

Behandling av vann for gjenbruk til nye vaskeprosesser omfatter fjerning av olje, fett, utfellte og oppløste stoffer, kjemikalier og vaskemidler. Et utprøvet systemet består av 2 trinn.

Først et anlegg for mikrofiltrering. I denne fødes avløpsvannet (167 l/min) over 15 stk JX8040CJN- Durasan 8″ membraner.(5 hus med hver 3 membraner i konfigurasjon 5:0). Konsentratet (15 l/min.) ledes til oppsamlingstank/destruksjon. Prosessen har kontinuerlig 166 l/min ”recycle” for å holde høy hastighet på fødevannet over membraner.

Permeatet (150 l/min)ledes til fødetank for Nanofiltrering bestående av DK4040F membraner (5 hus med hver 4 membraner i 2:2:1 konfigurasjon).Prosessen genererer 136 l/min rent vann for gjenbruk i vaskeriet, og 15 l/min til destruksjon.

Av total kapasitet på ovennevnte konfigurasjon produseres 166 l/min permeat for gjenbruk til nye vaskeprosesser, mens 30 l/min. går til avløp/destruksjon/inndamping.

Kontakt oss for ytterligere informasjon og oppgave over driftsdata.