USP 24 vannkvalitet

USP gir retningslinjer for produskjon av medisinske artikler for salg i USA. USP angir standarder for vann som benyttes medisinsk og omfatter kvalitet, renhet, forpakning og merking samt vann som leveres i ”bulk”

Følgende lenker gir bakgrunnsinnformasjon ved design og valg av materialer til vanrenseanlegg som skal produsere USP23/USP24 vann – Water for Injection

Artikkelene tar for seg forskjellige forhold som er av betydning for valg av design og teknologi på vannrenseanlegg som er nødvendig for å oppnå ønsket kvalitet og driftssikkerhet.

Artikkelene tar for seg valg av membraner, forholdet mellom karbondioksid og konduktivitet, valg av konfigurasjon og Co2 reduksjon med pH samt mikrobiologisk spørsmål.

Water for Injection – Guidelines

Comparison of high purity water for Microelectronicand Biopharmaceutical facilities