Humusfjerning i privat vannforsyning

vannbehandling

Humus i form av farge og organiske stoffer er utbredt pga. våre mange overflate kilder. Vann fra innsjøer, elver, bekker eller tjern filtreres ikke naturlig fra naturens side og har derfor ofte høyt fargetall.

Humus i form av farge og organiske stoffer er utbredt pga. våre mange overflate kilder. Vann fra innsjøer, elver, bekker eller tjern filtreres ikke naturlig fra naturens side og har derfor ofte høyt fargetall.

Humus i form av farge og organiske stoffer er utbredt pga. våre mange overflate kilder. Vann fra innsjøer, elver, bekker eller tjern filtreres ikke naturlig fra naturens side og har derfor ofte høyt fargetall. Humusholdig brønnvann hører med til skjeldenhetene. Her skyldes som regel eventuell farge andre årsaker som f.eks jern og mangan (Fe & Mn), som forøvrig også forefinnes i humusholdig overflatevann. I kommunal vannbehandling benyttes en rekke forskjellige prosesser, avhengig av kapasitet. Flokkuleringsanlegg, ionebytteanlegg og membranfiltrering er noen metoder som benyttes. I løpet av de senere år har membranfiltrering vunnet terreng som behandlingsmetode pga. lite eller ingen kjemikalieforbruk og effektiv mekanisk filtrering i tillegg.

I privat vannbehandling, hvor kapasitetene er små er membranfiltrering lite egnet pga. kostnadene. For mindre kapasiteter er ionebytteranlegg det mest økonomiske alternativet dersom alt forbruksvannet skal behandles. Er man kun opptatt av å behandle vannet som benyttes til matlaging og drikke, kan et enkelt kjøkkenfilter (montert på kaldtvannsledningen nære uttak) være det gunstigste alternativet.

Humusfilter kan også monteres på hovedinntaket. I slike tilfelle, må filtertank benyttes. Her finner du ytterligere informasjon om humusfilter for montering på hovedinntak