Jern og Mangan i drikkevann

Høyt innhold av jern og mangan er ofte et problem i våre vannkilder.

Jern: Høyt innhold av Jern (Fe) er et hyppig problem i norske vannkilder og forekommer først og fremst i grunnvann som har lavt innhold av oksygen. Når vannet kommer i kontakt med oksygen(luft) vil det oksydere og man får brune utfellinger i vannet. Oppløst jern (som ikke er utfellt) kan fremstå som melkakitig, – og brir brunt når det utfelles i reaksjon med f.eks oksygen

Jernet kan være utfellt (oksydert) og er da allerede i form av partikler. Vann kan også inneholde jernbakterier som livnærer seg av jern i vannet og ledningsnett. Dette kjennetegnes ved slimdanning og dårlig smak. Jern kan også være organisk bundet.

Høyt innhold av Mangan (Mn) opptrer ofte i kombinasjon med høyt innhold av jern som et resultat av jordsmonnet/steinarter som vannet kommer fra

Mangan oppfører seg som jern men er mørkere i farge, nesten sort. Klorider (Cl) gir vannet smak av salt brakkvann og skaper korrosjon i ledningsnettet. Mangan kan oksyderes og felles ut med oksygen, men oksydasjonsprosessen er langsomere enn for jern og avhengig av vannets pH (surhet)

Les mer om hvordan lese en vannanlyse