Hjelpeverktøy ved dimensjonering av Omvendt Osmose anlegg

GE Osmonics Inc, har utviklet brukerverktøy for dimensjonering av Omvendt Osmose anlegg. Ved å legge inn verdier for viktige parametre vil programmet gi deg svar på anbefalt anleggsstørrelse. Du kan velge å legge inn ytterligere verdier for å få et komplett kostnadsbilde. Modellen er basert på enkelte forutsetninger som kan endres.

Osmonics Inc, har utviklet brukerverktøy for dimensjonering av Omvendt Osmose anlegg. Ved å legge inn verdier for viktige parametre vil programmet gi deg svar på anbefalt anleggsstørrelse. Du kan velge å legge inn ytterligere verdier for å få et komplett kostnadsbilde. Modellen er basert på enkelte forutsetninger som kan endres.

Programmet tar deg igjennom en serie beregninger som du kan velge å skrive ut, eller be om tilbud på anbefalt modell.
Programmet beregner kostnadsbesparelser ved bruk av Omvendt Osmose i kjelvannsbehandling, farmasøytisk industri, næringsmiddelproduksjon.

Når rent vann teller, – kontakt oss. Vi er Osmonics sin representant i Norge og kan vise til en lang rekke installasjoner hos kvalitetsbevisste bedrifter.