Dyno Industrier

omvendt osmose

Omvendt Osmose – Dyno Industrier – Dynea

Dynea på Lillestrøm (Tidligere Dyno) hadde i lengre tid vært plaget av høye driftskostnader og hyppige avblåsninger på kjelene sine. En av årsakene til høye driftskostnader var utilstrekkelig vannkvalitet som over lengre tid hadde lagt belegg og forurenset kjelene. Resultatet var høyt energiforbruk og store vedlikeholdskostnader på både kjeler og et gammelt vannbehandlingsanlegg.Omvendt Osmose Dynea

Da Kjeleforeningen ble engasjert som konsulenter på gjennomgang av anlegget og forslag til oppgradering av dette, kom man raskt frem til at en totalrenovering og syrevask  av kjelene måtte kombineres med en oppgradering av vannrenseanlegget. Anlegget leverer damp til en rekke individuelle brukere og prosesser med en totalkapasitet på 45 m3/time før ubenyttet kondensat returneres.

Det gamle vannrenseanlegget  hadde også høye driftskostnader i form av hyppige tilbakespylinger, stort kjemikalieforbruk og skifte av ionebyttermasse.

Selv om råvannet fra NRV (Nedre Romerike vannverk) holdt god kvalitet blir dette til tider blandet med andre vannkilder av varierende kvalitet. Vannanalysene viste en konduktivitet på over 90  mikrosiemens, som lå over spesifikasjonene på elektrokjelen. Kravet var 16 eller bedre.

Etter å ha vurdert forskjellige typer anlegg falt valget på et Omvendt Osmose anlegg fra Osmonics/Profinor.
Viktige parametre var høy gjenvinning, høy avvisning (NaCl), garantert kvalitet og referanser. Spesiellt viktig var lavt vannforbruk og lave driftkostnader.

Det nye anlegget består av et dobbelt alternerende 61″ automatisk avherdningsanlegg med Autotrol Magnum Cv962 elektronisk kontroll. Etter avhedring går vannet til  RO anleggets (Omvendt Osmose) trykkpumpe som øker trykket til ca 30 bar. TONKAFLO pumpen er spesialutviklet for å gi jevnt trykk over membranene. Trykkfallet over membranene ligger på 2 bar og separerer vannet i 15 m3/time permeat (renset vann) og 1,5 m3/timekonsentrat (saltene). Konsentrat ledes til avløp mens permeatet ledes til 2 nivåstyrte matevannstanker for dampkjelene.

Anleggets Thornton kontroll registrerer pH, temperatur, konduktivitet, ORP (for klor) trykk og  flow og gir signaler til en touchscreen Siemens PLS som overvåker anleggets fuksjoner. Vitale alarmer som lavt inntakstrykk, høyt permeat – og konsentrat trykk , klor og høy temperatur beskytter anlegget med visuelle og hørbare alarmer. Anlegget er meget støysvakt og tar vesentlig mindre plass enn det tidligere konvensjonelle ionebytteranlegget.

Det totalavsaltede vannet har en pH på 6,5 og konduktivitet på 2.5 mikrosiemens.

Høy kvalitet på kjelvannet gir lavere driftskostnader på olje og elektrokjeler. Gjør som Dynea (Dyno), velg Osmonics Omvendt Osmose anlegg fra Profinor hvis du vil ta det med RO.

For mer informasjon eller andre referanser, kontakt oss