18 mOhm vann for laboratorier – Totalavsalting

elektrodeionisering

Solcelle industrien i Norge er synonymt med REC. Det Norske selskapet Renewable Energy Coorporation er blant verdens ledende på sitt område og har spisskompetanse på alle områder i verdikjeden. REC benytter store ressurser på forskning og utvikling og har stort forbruk av superrent vann.

Renewable Energy Coorporation (REC) er blant verdens ledende på sitt område og har spisskompetanse på alle områder i verdikjeden. REC benytter store ressurser på forskning og utvikling og har stort forbruk av rent vann i alle industriprosesser

For mikroelektronisk industri er rent vann forbundet med definerte krav til kvalitet. Kvalitetskravet er avhengig av applikasjon. I forskningslaboratoriet på hovedkontoret forskes på flere typer wafere. Superrent vann er en viktig faktor for å nå gode resultater.

Profinor leverer anlegg for superrent vann i alle kapasiteter. I et typisk anlegg legges vekt på valg av materialer (Bruk av Polypropylen fremfor metall). Det skal være plassbesparende, driftssikkert, enkelt å bruke, vedlikeholdsvennlig og økonomisk. Dessuten skal vannet kunne lagres uten å reagere med andre materialer eller gasser som forringer kvaliteten.

Vi designer, bygger  og setter i drift anlegg for produksjon av 18 mOhm vann fra 100 l/time til ønsket kapasitet. Alle våre anlegg omfatter

Tilstrekkelig forbehandling – Uavhengig av råvannskvalitet

  • Finfiltrering
  • Omvendt Osmose
  • Elektrodeionisering
  • Lagring
  • Mixed bed deionisering (Opsjon)
  • Sluttfiltrering

Vi har lang erfaring i produksjon og lagring av vann for bruk i elektronikkindustri og kan vise til en rekke leveranser til Toneangivende industri og forsknigslaboratorier.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon