Om Vann

Kunnskap om vann er vesenlig for type behandling  Visst du at kloden feskvannsbeholdning er konstant ?, og at hver eneste dråpe kan ha … vært igjennom menneskekroppen opp til flere ganger. Vannets hydrologiske syklus er naturens egen renseprosess, og gjenstand for en økende grad av forurensing med industrialiseringen av vår verden. Her finner du informasjon om vann som kan være nyttig


Hytrex partikkelfilter – Det beste forfilteretHytrex er et resultat av forskning. Under utviklingen av filter for sigaretter, to kom American Celanse Corporation, også over en måte å termiske sveise polypropylen sammen i en komplex filtermaterise. Dette patentet dannet grunnlaget for Hytrex som i dag er et foretrukket forfilter for fjerning av partikler og sendimenter fra vann. Hytrex patronfilter har satt […]
Nyttige omregningstabeller i vannbehandlingNyttige omregningstabeller  i vannbehandling Multiplikasjonsfaktor ved konvertering US Metrisk Fra US til metrisk Fra metrisk til US LINÆRT Inch (in.) Centimeter (cm.) 2,54 0,394 Foot (ft.) Centimeter 30,48 0,0328 Foot (ft.) Meter (m.) 0,3048 3,281 AREAL Square Inch cm 2 6,452 0,155 Square Inch m. 2 0,00065 1550. Square foot (ft2) cm 2 929. 0,0011 […]
Forurensning av vann – IdentifiseringIdentifisering av forurensning i vann I sin reneste form er vann en av de mest aggresive væsker som finnes. Betegnelsen “universal solvent” er illustrerende ved at vann vil forsøke å ” løse opp”, å blande seg med alt det kommer i kontakt med. Rent vann har et høyt energinivå og vil søke å oppnå equillibrium […]
Temperatur korreksjonstabell for beregning av flux i RO anleggVed dimensjonering av Omvendt Osmose anlegg, skal det tas hensyn til vanntemperatur . Anleggets kapasitet må temperatur kompenseres  da Flux (produksjon av rent vann) og kapasitet (Permeat) vil variere med vanntemperatur. vannets hydrologiske egenskaper er forskjellig ved endret temperatur Generellt kan man si at hver grad endring av vanntemperatur, gir +/- 3% endring i flux […]
DesinfeksjonVi leverer UV desinfeksjonsanlegg for alle kapasiteter, Biodosimetrisk godkjent anlegg for 30 og 40 mJ stråledoser. Vi Hva er UV Desinfeksjon Beregningstabell for UV UV- Transmissjonstabell ved forskjellige kuvettelenngder UV Intensitetsmåler gir signal om dårlig vann eller lav lampekapasitet Kapasitetstabell over godkjente UV anlegg fra Aquafine Kapasitetstabell over godkjente AQUAFINE UV anlegg Aquafine UV anlegg […]
Spørsmål og svar i vannbehandlingVi mottar mange spørsmål om vannbehandling. Spesiellt fra privatpersoner eller mindre bedrifter som har problemer med vannet sitt. Her vi vi forsøke å svare på noen av de vanligste spørsmål: I sin reneste form er vann en av de mest aggresive væsker som finnes. Betegnelsen “universal solvent” er illustrerende for at vann vil forsøke å […]
Hvordan leses en vannanlyseHvordan leses en vannanalyse ? En vannanalyse skal angi verdier for bakteorologiske og fysisk/kjemiske egenskaper på vannet. Type vannkilde og lokale geologiske forhold spiller en viktig rolle. Bakteorologisk forurensning er som regel et mindre problem i grunn-vannsforekomster/brønner enn i overflatevann, men kan likevel forekomme. Den kjemiske vannanalysen gir verdier for enkeltelementer som er avgjørende for […]
Radon i vann og helsefare.Radon er en fargeløs, smakløs og naturlig gass. Den er også radioaktiv og nøytral som f.eks helium, i den forstand at den ikke reagerer med andre substanser. Radon kan derfor være tilstede og ”sive” ut av bergarter og stein, jordsmonn, grunnvann og luft. Radon i bergarter og jordsmonn siver ut i vann og luft som […]
Koliforme tarmbakterierKoliforme tarmbakterier til vannet igjennom avføring fra smittede mennesker eller varmblodige dyr. Mange infeksjonssykdommer kan spres med drikkevann. Vanlige tarmbakterier er oftest ikke sykdomsfremkallende, men gir ofte signaler om at sykdoms-fremkallende bakterier kan være tilstede. Funn av koliforme bakterier i vannet viser en mulig forurensning med tarmbakterier. Drikkevann skal ikke inneholde koliforme bakterier. Termostabile koliforme […]
Fargetall i vannDrikkevann skal helst være fargeløst. Høyt innhold av humus, jern eller mangan gir høyt fargetall og en gul, gulbrun misfarging av vannet. Fargetallet bør være lavere enn 10 mg Pt pr. liter, helst under 5 mg Pt/l. Høyt fargetall kan gi bruksmessige ulemper som misfarging av klesvask, sanitærutstyr, tette ventiler, dusjhoder, etc. etc. Klordesinfisering av […]
pH SurhetSurhet (pH) – måles på en skala fra 0-14 og er et mål på konsetrasjon av hydrogen ioner i vannet (Negativ logaritme). pH verdien er et mål på konsentrasjonen av hydrogenioner i vannet. Da pH uttrykkes i logaritmisk form er vann med pH på f.eks. 6 , – 10 ganger surere enn vann med pH […]
Ledningsevne og konduktivitet i vannLedningsevne eller konduktivitet  er et mål for vannets evne til å lede strøm. Ioner leder elektrisitet. Derfor har rent vann med få ioner dårlig ledningsevne. Måleenhet for vannets konduktivitet er mikrosiemens/cm (uS). Vannets motstand mot el.ledningsevne er det motsatte av ledningsevne og måles i megohm/cm. Vannets innhold av oppløste mineralsalter øker konduktivitet og kan bety […]
Jern og Mangan i vannHøyt innhold av jern og mangan er ofte et problem i våre vannkilder. Jern: Høyt innhold av Jern (Fe) er et hyppig problem i norske vannkilder og forekommer først og fremst i grunnvann som har lavt innhold av oksygen Når vannet kommer i kontakt med oksygen(luft) vil det oksydere og man får brune utfellinger i […]
Hardhet og Kalkinnhold i vannHardhet, eller kalkinnhold i vann bestemmes av vannets innhold av kalsium (kalk) og magnesium. Hardt vann har typisk en vektdel på 20 Mg/l eller mer. Hardt vann er ikke skadelig, men gir bruksmessige ulemper som dannelse av kjelsten i kokekar og på varmeelementer, nedsatt skumming av vaskemidler, avleiringer i rør ,blande-batterier og dusjhoder. Hard vann […]
Mikrobiologisk forurensningMikrobiologisk forurensning kan klassifiseres i forhold til om bakteriene har evne til å formere seg (reproduksjon), eller ikke. Bakteriell forurensning btegnes med CFU (Colony forming units). Dette er betegnelse på den totale innhold med levende bakterier. CFU verdier fremkommer ved å dyrke frem bakteriekolonier på et næringsholdig medie. (F.eks membran). Hver koloni som vokser frem […]
Oppløste organiske komponenterOppløste organiske komponenter og Volatile organiske komponenter (VOC) Oppløst organisk materiale opptrer som resultat av forråtning av dyr og planterester, samt fra syntetisk materialer som pesticider. Tannin, humus etc. opptrer naturlig i vann, – spesiellt i Norske vannkilder som i hovedsak er overflatevann. De forårsaker farge og forringer den estetiske kvaliteten på vannet, men er […]
Kvalitativ identifikasjon av forurensning i vannKvalitativ identifikasjon er vanligvis brukt for å beskrive synlige og estetiske karrakterer på vann. Disse omfatter turbiditet, smak, farge og lukt. Turbiditet – består av svevende partikler i vannet og fremstår som regel som blakkhet eller “melkefarget”. Blakkheten oppstår ved at at partiklene absorberer lys. Svevende materiale/partikler kan være både organisk og uorganisk. Generellt er partiklene […]
Aktivt kull/karbon – Hvordan virker det ?Aktivt kull fremstilles ved å male bitumen kull eller skall fra kokosnøtt. Pulveret hetes opp til 540 C uten oksygen for å fjerne urenheter og utsettes siden for min 870 C superhet damp for å gjøre det aktivt. Denne aktiveringsprosessen lager et nettverk av sprekker/porer i kullmolekylet og øker derfor molekylets overflate. Hydrofile (vannelskende) molekyler […]
Bakterievekst i aktivt kull, er det farlig ?Bakterier er de mest tilpasningsdyktige organismer  på jorden. De finnes over alt. I antarktis, på nordpolen, i den varmeste ørken og i det dypeste hav. Bakterier finnes på overflaten av det meste, også i et vannrensesystem. Moderne testing og desinfeksjonsmetoder har i dag eliminert de fleste farlige, eller patogene bakterier, fra drikkevannsnettet. Imidlertid er en […]
Hvordan leses en vannanlyseHvordan leses en vannanalyse ? En vannanalyse skal angi verdier for bakteorologiske og fysisk/kjemiske egenskaper på vannet. Type vannkilde og lokale geologiske forhold spiller en viktig rolle. Bakteorologisk forurensning er som regel et mindre problem i grunn-vEn vannanalyse skal angi verdier for bakteorologiske og fysisk/kjemiske egenskaper på vannet.annsforekomster/brønner enn i overflatevann, men kan likevel forekomme. […]
Radon i vann og helsefareRadon er en fargeløs, smakløs og naturlig gass. Den er også radioaktiv og nøytral som f.eks helium, i den forstand at den ikke reagerer med andre substanser. Radon kan derfor være tilstede og ”sive” ut av bergarter og stein, jordsmonn, grunnvann og luft. Radon i bergarter og jordsmonn siver ut i vann og luft som […]
Kvalitativ identifikasjon av forurensning i vannKvalitativ identifikasjon er vanligvis brukt for å beskrive synlige og estetiske karrakterer på vann. Disse omfatter turbiditet, smak, farge og lukt. Turbiditet – består av svevende partikler i vannet og fremstår som regel som blakkhet eller “melkefarget”. Blakkheten oppstår ved at at partiklene absorberer lys. Svevende materiale/partikler kan være både organisk og uorganisk. Generellt er partiklene […]
Fargetall i vannDrikkevann skal helst være fargeløst. Høyt innhold av humus, jern eller mangan gir høyt fargetall og en gul, gulbrun misfarging av vannet. Fargetallet bør være lavere enn 10 mg Pt pr. liter, helst under 5 mg Pt/l. Høyt fargetall kan gi bruksmessige ulemper som misfarging av klesvask, sanitærutstyr, tette ventiler, dusjhoder, etc. etc. Klordesinfisering av […]
Koliforme bakterierKoliforme bakterier til vannet igjennom avføring fra smittede mennesker eller varmblodige dyr. Mange infeksjonssykdommer kan spres med drikkevann. Vanlige tarmbakterier er oftest ikke sykdomsfremkallende, men gir ofte signaler om at sykdoms-fremkallende bakterier kan være tilstede. Funn av koliforme bakterier i vannet viser en mulig forurensning med tarmbakterier. Drikkevann skal ikke inneholde koliforme bakterier. Termostabile koliforme […]
pH SurhetSurhet (pH) – måles på en skala fra 0-14 og er et mål på konsetrasjon av hydrogen ioner i vannet (Negativ logaritme). pH verdien er et mål på konsentrasjonen av hydrogenioner i vannet. Da pH uttrykkes i logaritmisk form er vann med pH på f.eks. 6 , – 10 ganger surere enn vann med pH […]
Konduktivitet og LedningsevneKonduktivitet eller ledningsevne er et mål for vannets evne til å lede strøm. Ioner leder elektrisitet. Derfor har rent vann med få ioner dårlig ledningsevne. Måleenhet for vannets konduktivitet er mikrosiemens/cm (uS). Vannets motstand mot el.ledningsevne er det motsatte av ledningsevne og måles i megohm/cm. Vannets innhold av oppløste mineralsalter øker konduktivitet og kan bety […]
Jern og Mangan i drikkevannHøyt innhold av jern og mangan er ofte et problem i våre vannkilder. Jern: Høyt innhold av Jern (Fe) er et hyppig problem i norske vannkilder og forekommer først og fremst i grunnvann som har lavt innhold av oksygen Når vannet kommer i kontakt med oksygen(luft) vil det oksydere og man får brune utfellinger i […]
Hardhet og KalkinnholdHardhet, eller kalkinnhold i vann bestemmes av vannets innhold av kalsium (kalk) og magnesium. Hardt vann har typisk en vektdel på 20 Mg/l eller mer. Hardt vann er ikke skadelig, men gir bruksmessige ulemper som dannelse av kjelsten i kokekar og på varmeelementer, nedsatt skumming av vaskemidler, avleiringer i rør ,blande-batterier og dusjhoder. Hard vann […]