Deionisering av vann – Ionebytting – Mixed Bed

De aller fleste oppløste urenheter i moderne vannforsyning er ioner som kalsium, natrium, klorider osv.[Les mer]

Vannkvalitet – Parameter ISO og ASTM

Europa og USA har forskjellige normer for klassifisering av vannkvalitet. Generellt er disse samsvarende. med[Les mer]

Sammenlignbare membranelementer – Omvendt Osmose

Membranelementer er hjertet i et Omvendt Osmose Membrananlegg. Membranelementene er delvis håndbygget med +/- tolleranser[Les mer]

Vannbehandling i privathusholdning

Vi har alle behov for rent bakteriefritt vann, mennesker og dyr. Vannbehandling i privat-husholdning, Behandling[Les mer]

Desinfeksjon av drikkevann – Små vannverk

Rent  bakteriefritt drikkevann ? UV – Desinfeksjon er løsningen !.  Hva er UV Desinfeksjon ?[Les mer]

Hytrex partikkelfilter – Det beste forfilteret

Hytrex er et resultat av forskning. Under utviklingen av filter for sigaretter, to kom American[Les mer]

Nyttige omregningstabeller i vannbehandling

Nyttige omregningstabeller  i vannbehandling Multiplikasjonsfaktor ved konvertering US Metrisk Fra US til metrisk Fra metrisk[Les mer]

Forurensning i vann – Identifisering

Identifisering av forurensning i vann I sin reneste form er vann en av de mest[Les mer]

Temperatur korreksjonstabell for beregning av flux i RO anlegg

Ved dimensjonering av Omvendt Osmose anlegg, skal det tas hensyn til vanntemperatur . Anleggets kapasitet[Les mer]

UV Desinfeksjon av vann – Bakteriefritt drikkevann

Vi leverer anlegg som gir bakteriefritt vann.  UV desinfeksjonsanlegg for alle kapasiteter, Biodosimetrisk godkjent anlegg[Les mer]