Symptomer og årsaker til feil i RO anlegg – Membranfiltrering

osmose membranSymptomer på feil i membrananlegg. Alle former for membranfiltrering krever vedlikehold, eller filterskifte. Levetid på membraner er avhengig av jevnlig vedlikehold, eller vask av membraner. Mangel på vedlikehold viser seg gradvis i form av at membranene tettes av forurensninger. Denne tabellen er et nyttig verktøy for å bestemme årsaksforhold

Symptomer
Sannsynlig årsak
Diagnose
Handling
Økning i konduktivitet
Økning i trykkfall
Tap av flow/permeat
Ovennevnte symptomer er mest synlig i siste stadie.
Avleiringer
Kalsium, magnesium eller salter
Jern
Sjekk vannanalyse
Kalkuler LSI
Syrevask med AD20
Reduser gjenvinning
Bruk dispergeringsmiddel
Øk frekvens for regenerering av softner
Markant økning i trykkfall
Moderat tap av flow
Moderat øking i konduktivitet
 
Oppløst organisk materiale.
Leire eller siltpartikler, tannin, humussyre, farge
Foreta SDI for å fastslå om forfiltrering er effektiv
Basisk vask med AK110 (Høy pH)
Forbedre forfiltrering. Øke X-flow, reduser gjenvinning
Abrupt tap af flow//kapasitet
Liten eller moderat øknig I konduktivitet.
Ingen eller liten økning i trykkfall
Oppløst organisk materiale
Fett og olje
Hydrokarbonavleiringer
Syntetisk koagulering og flokkulanter
Sjekk membran kompatabilitet.
Sjekk for forurensninger
Vanskelig å rense
Bytt til annen membrantype.
Kullfiltrering som forfilter
Høy pH vask – Avhengig av membrantype
Abrup, konsekvent økende tap af flow/kapasitet
Liten eller ingen økning i konduktivitet
Moderat med raskt økende trykkfall
Biofouling pga. Biofilm i systemet. Fritt flytende mikroroganismer
Sjekk CFU//ml og for synlig biofilm i systemet. Sjekk prøveventil
Sanitariser anlegget.
Fjern ”deadlegs” i sløyfen.
Hold anlegget gående uten for mange stopp.