Zee Weed – Ultrafiltrering

Trykkbelastet hulfiber ultrafiltreringsmembran for små og mellomstpre anlegg. Skidmontert for plassbesparende installasjon og rask installasjon. Velegnet som enkel ultrafilter, eller som forbehandling for omvendt osmose, behandling av avløpsvann, eller som enkeltstående ultrafiltreringsanlegg

Anvendelig og driftssikkert. Lav fouling PVDF hulfiber membraner som krever mindre bruk av kjemikalier under rensing. Automatisk selvrensende. Filterprosess er fra utside til inside om betur lik distibusjon av partikler på hele membranoverflaten. Stor belastningsevne med høy TDS tolleranse for vann med høy turbiditet og doser med koaguleringsmiddel.. Lavt kjemikalieforbruk.

 Typiske verdier for behandlet vann

Turbiditet <0,1 NTU
Bakterier >4 log reduksjon
Giardia >4-log reduksjon
Kryptosporidium >4- log reduksjon
Virus – ZeeWeed 1500 >2-log reduksjon
Jern (Fe) <0,05 mg/l (Med forbehandling)
Mangan (Mn) <0,02 mg/l (Med forbehandling)
TSS <1 mg/l %
TOC 50-90% reduskjon -(Avhenhgig av kvalitet på råvann)
Arsenikk < 5 ug/l
Farge < 5 PCU

 God forbehandling er avgjørende for  optimal drift av omvendt osmose anlegg og gir redusert fouling og mindre behov for CIP, vask. ZeWeed forenkler forbehandlingen og forbedrer driftsforhold for Omvend Osmose anlegget som kan være offer for store variasjoner i råvannskvalitet