Memtrex MP-B For sluttfiltrering i Bryggerier

MMP-B er spesialutviklet for kaldfiltrering av øl, juice, vin og proteinrike væsker. Modifisert Polyetersulfon membran gir lav proteinbinding, lavt trykkfall og høy flow. MMP-B filtrerer effektict syster, bakterier, sportsoffer, rester av gjær og byr på mikrobiologisk kontroll. Hvert filter er 100% integritetstestet og godkjent av US FDA. MMP-B kan renses/vaskes for gjenbruk. Ved sluttfiltrering av […]

Les mer

Filtrering av Øl

Rester av protein, tannin, gjærbakterier og partikler reduserer både utseende og levetid på øl som er tappet og fyllt på flaske. Filtrering forbedrer både utseende, smak og levetid på brygget. Det finnes en rekke filter på markedet for proffesjonelle og hobby-bryggere. Bryggerier som har kontinuerlig produksjon av øl har systematisk vedlikehold og rengjøring av filterutstyr […]

Les mer

Memtrex MMP-B Suverent best ved filtrering av øl, vin, juice, etc

Membranfilter spesialutviklet for sluttfiltrering av næringsmidler som øl, vin, juice, vann etc. Ekstremt lav proteinbinding, høy flow og lang ståtid. Unik konstruksjon med Polypropylen forfilter. Modifisert polyethersulfon spesialutviklet for sluttfiltrering av proteinrike næringsmidler som øl, vin, juice og drikkevann. Polypropylen forfilter gir høy flow og lang ståtid. FDA godkjent. 100% intergitetstestet. Fjerner bakterier, gjær, cyster […]

Les mer

Selvrensende partikkelfilter – Trykksiler

Hos oss finner du et stort utvalg selvrensende filter fra en av verdens ledende produsenter E.L.I. Selvrensende siler er et økonomisk alternativ ved fjerning av større partikkelmengder før andre prosesser. I E.L.I drives rensemekanismen av vanntrykket på nettet. Filteret er derfor ikke avhengig av eksterne energikilder. Sand, slam og partikulære forurensninger fanges opp mot filterveggen som […]

Les mer

Ultrafiltrering – Fremtidens rensemetode for bryggerier og næringsmiddelbedrifter med krav til kvalitet

Næringsmiddelbedrifter som benytter vann i ferdigproduktet har alltid vært opptatt av vannkvalitet. I bryggerier, tapperier og mineralvannfabrikker utgjør vann hovedproduktet. Andre næringsmiddelbedrifter kan ha et stort vannforbruk i produksjonen i forb. med vask, skylling, rengjøring eller utblanding av andre produkter. Dessuten medfører et høyt vannforbruk ofte omfattende resning av avløpsvann. Vann som benyttes i næringsmiddelindustri […]

Les mer

Borregaard satser på vannkvalitet og velger Omvendt Osmose fra Profinor as

Kompromissløs vannkvalitet er av betydning for næringsmiddelbedrifter. Derfor satser Denomega Nutritional Oils (Borregaard)  på vannbehandlingsanlegg fra Profinor as. Denomega Nutritional Oils, en avdeling av Borregaard er en av flere Norske bedrifter som bearbeider Omega 3 olje for salg i Norge og internasjonalt. Selskapet har speaialisert seg på oljer for bruk i annen næringsmiddelindustri. Det vil […]

Les mer