Selvrensende partikkelfilter – Trykksiler

Hos oss finner du et stort utvalg selvrensende filter fra en av verdens ledende produsenter E.L.I. Selvrensende siler er et økonomisk alternativ ved fjerning av større partikkelmengder før andre prosesser. I E.L.I drives rensemekanismen av vanntrykket på nettet. Filteret er derfor ikke avhengig av eksterne energikilder. Sand, slam og partikulære forurensninger fanges opp mot filterveggen som består av  finmasket stålnetting for filtrering ned til 5 my. Ved trykkfall i filteret pga forurensninger, starter rensesyklusen som omgjør innsiden av filteret til en “slamsuger” og fører forurensningene til avløp. Tilbakespylingsprosessen renser filteret uten å stenge vanntilførselen.

Et stort utvalg standardfilter er tilgjengelig for alle kapasiteter for bruk i privathusholdning, alle typer industri og offshore. Vi leverer filter for alle kapasiteter for bruk i

  • Fiskeoppdrett, yngelproduksjon og matfiskproduksjon
  • Næringsmiddelproduksjon, meierier, bryggerier
  • Celluloseindustri, papirproduksjon
  • Offshore. Spesielle enheter for filtrering av saltvann
  • Kommunal vannbehandling
  • Industri
  • Privathusholdning

Last ned Datablad på AF200 serien