Destruksjon av klor – kloraminer ved bruk av UV

UV beståling kan benyttes til å eliminere klor/kloraminer i vann som har vært behandlet med aktivt kull, eller i applikasjoner hvor bisulfit injiseres for å nøytralisere klor.

Kullfilter kan fungere som veksthus for bakterier. Klor kan være uønsket som et tilleggskjemikalie hvor kullfilter benyttes, og bør derfor etterfølges av UV behandling.

Vann med restklor opp til 2 ppm kan behandles med UV. Fjerning av restklor og kloraminer er nyttig i applikasjoner som aquakultur, kjøletårn, svømmebasseng samt kraftindustri.