Desinfeksjon av drikkevann – Små vannverk

Desinfeksjon av drikkevann – Små vannverk

Rent  bakteriefritt drikkevann ? UV – Desinfeksjon er løsningen !.  Hva er UV Desinfeksjon ? . Ved Ultraviolett bestråling av vannet trenger UV stålene inn i eventuelle bakterier og gjør disse inaktive. Viqua har lang erfaring i utvikling av UV anlegg og er markedsledende produsent med anlegg for privathusholdning og industri med kapasitetsbehov opp til […]

Les mer

Destruksjon av klor – kloraminer ved bruk av UV

UV beståling kan benyttes til å eliminere klor/kloraminer i vann som har vært behandlet med aktivt kull, eller i applikasjoner hvor bisulfit injiseres for å nøytralisere klor. Kullfilter kan fungere som veksthus for bakterier. Klor kan være uønsket som et tilleggskjemikalie hvor kullfilter benyttes, og bør derfor etterfølges av UV behandling. Vann med restklor opp til 2 […]

Les mer

Modelloversikt Aquafine DW-8 -uv desinfeksjon for privathusholdning

DW-8 er meget prisgustig og derfor et godt alternativ til desinfeksjon uten bruk av kjemikalier. Anlegget har en kapasitet på opp til 2,3 m3/time med UV dose på >30.000 mikrowattsekunder etter 8.000 driftstimer. Anlegget er godkjent av SIFF (Statens Institutt for folkehelse) og passer godt i privathusholdning, på hytter, gårdsbruk samt behandling av brønnvann etc. […]

Les mer

PRO50 – Trojan UV Max – USEPA UVDGM Biodosimetrisk Sertifisert – 40 mJ Intensitet

Markedsledende UV anlegg som tilfredstiller den nye normen fra Folkehelseinstituttet med 40 mWs cm2 stråledose (40mJ/cm2) ved bølgelengde på 253,7 nanometer. Lavtrykks Amalgaman lamper med 2 års levetid, digital overvåking og alarmer.   Flow Rate (40mJ/cm²) 189.1 l/m, (11.3 m³/Hr) Transmissjon (85% UVT Ved slutt levetid lamper ) Sertifikater: NSF/EPA Sertifikat, Valideringsprotokoll: Biodosimetrisk USEPA UVDGM, […]

Les mer

Vilkår for godkjenning av UV anlegg

Folkehelseinstituttet typegodkjenner UV anlegg for bruk i Næringsmiddelindustri og kommunal vannbehandling 1. Folkehelsa – Nå mattilsynet, har gitt typegodkjenning for diverse typer av AQUAFINE UV aggregater tilhørende modellseriene CSL og SCD, produsert av Aquafine Corporation, California, USA på vilkår som beskrevet nedenfor. 2.- Godkjenningen gjelser ved bruk av lampetype som spesifisert i forbindelse med søknaden, […]

Les mer

Aquafine UV anlegg er typegodkjent av Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet skal typegodkjenne UV anlegg for bruk i vannverk som forsyner mer enn 100 personer. Mindre anlegg faller utenfor godkjenningsordningen. Her finner du en oversikt over godkjente anlegg og respektive kapasiteter. Profinor leverer typegodkjente anlegg for kapasiter fra 3,5 til 372 m3/time.   Vilkår for typegodkjenning av UV anlegg 1. Folkehelsa har gitt typegodkjenning for […]

Les mer

Kapasitetstabell over godkjente AQUAFINE UV anlegg

Kapasitetstabell over typegodkjente Aquafine UV Anlegg KAPASITETSTABELL OVER TYPEGODKJENTE AQUAFINE UV ANLEGG (Statens Institutt for Folkehelse) Tabellen nedenfor viser maksimum gjennomstrømninngshastighet i forhold til vannets UV-transmissjon/absorbans. De hydrauliske forhold ved kamre kan begrense kapasiteten der vannet gir svært lave absorbansverdier/høye transmisjonsverdier. Tabellen angir kapasitet i m3/time ved angitt % transmisjon målt i 5 cm. kyvette […]

Les mer

Kapasitetstabell over godkjente UV anlegg fra Aquafine

KAPASITETSTABELL OVER TYPEGODKJENTE AQUAFINE UV ANLEGG (Statens Institutt for Folkehelse)   Tabellen nedenfor viser maksimum gjennomstrømninngshastighet i forhold til vannets UV-transmissjon/absorbans. De hydrauliske forhold ved kamre kan begrense kapasiteten der vannet gir svært lave absorbansverdier/høye transmisjonsverdier.   Tabellen angir kapasitet i m3/time ved angitt % transmisjon målt i 5 cm. kyvette   %T v/5cm 100 […]

Les mer