Desinfeksjon av drikkevann – Små vannverk

Rent  bakteriefritt drikkevann ? UV – Desinfeksjon er løsningen !.  Hva er UV Desinfeksjon ? [...]

Destruksjon av klor – kloraminer ved bruk av UV

UV beståling kan benyttes til å eliminere klor/kloraminer i vann som har vært behandlet med [...]

Modelloversikt Aquafine DW-8 -uv desinfeksjon for privathusholdning

DW-8 er meget prisgustig og derfor et godt alternativ til desinfeksjon uten bruk av kjemikalier. [...]

PRO50 – Trojan UV Max – USEPA UVDGM Biodosimetrisk Sertifisert – 40 mJ Intensitet

Markedsledende UV anlegg som tilfredstiller den nye normen fra Folkehelseinstituttet med 40 mWs cm2 stråledose [...]

Aquafine OptiVenn – Allsidige UV Anlegg

Aquafine OptiVenn er en serie med robuste og fleksible UV-anlegg. Anleggene har avansert teknologi designet [...]

UV Lamper

 De mest benyttede UV lamper er lamper fyllt med lavtrykk mercury damp som avgir 253,7 [...]

Vilkår for godkjenning av UV anlegg

Folkehelseinstituttet typegodkjenner UV anlegg for bruk i Næringsmiddelindustri og kommunal vannbehandling 1. Folkehelsa – Nå [...]

Aquafine UV anlegg er typegodkjent av Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet skal typegodkjenne UV anlegg for bruk i vannverk som forsyner mer enn 100 personer. [...]

Kapasitetstabell over godkjente AQUAFINE UV anlegg

Kapasitetstabell over typegodkjente Aquafine UV Anlegg KAPASITETSTABELL OVER TYPEGODKJENTE AQUAFINE UV ANLEGG (Statens Institutt for [...]

Kapasitetstabell over godkjente UV anlegg fra Aquafine

KAPASITETSTABELL OVER TYPEGODKJENTE AQUAFINE UV ANLEGG (Statens Institutt for Folkehelse)   Tabellen nedenfor viser maksimum [...]