UV Lamper

 De mest benyttede UV lamper er lamper fyllt med lavtrykk mercury damp som avgir 253,7 angstrøm bølgelengder. Den dose som er nødvendig for å drepe mikroorganismer er avhengig av intensitet på lampen og oppholdstid. De fleste bakterier , virus, sporer


og gjær  må ha 10.000 mikro-watt sekunder pr. c2 (MW sec/cm2), eller mindre for å bli ødelagt. Av sikkerhets-messige årsaker foreskrives minimum 30.000 MW sek/cm2, alså det tre-dobbelte. Lamper av høy kvalitet lever vanligvis 8.000 timer ved kontinuerlig drift med et gjennomsnitt på 45% intensitet av effekten på ny lampe. Et korrekt design på et nytt UV anlegg vil derfor, avgi en dose på over 60.000 MW sek/cm2.UV aggregater leveres  som regel i to typer. Lavtrykks-lamper med flere lamper i UV kammeret, og medium trykk lamper, med en lampe i UV kammeret. Priser, drifts-omkostninger og vedlikehold er forskjellig.  Aggregater med flere lamper har en rekke fordeler overfor systemer med en enkelt lampe. Lavtrykkslamper er bl.a lettere tigjengelig, systemet vil fungere selv om en lampe slukker. Lavtrykks-lamper garanteres for 8.000 timers kontinuerlig drift, mot 2.000 timer på medium trykk-lamper. Dessuten er lavtrykkslamper mindre enegikrevende. Generellt benyttes lavtrykkslamper i systemer hvor absolutt sterilisering er påkrevet, som f.eks. i vannbehandling. Medum trykk lamper benyttes ofte i applikasjoner som behandling av avfallsvann hvor kun en reduksjon av mikro-organismer er ønskelig.