Desinfeksjon av drikkevann – Små vannverk

Rent  bakteriefritt drikkevann ? UV – Desinfeksjon er løsningen !.  Hva er UV Desinfeksjon ?[Les mer]

Bakteriefritt Drikkevann

Bakteriefritt drikkevann kan oppnås på en rekke måter. Klorering, Ozonering, UV-Behandling og sterilfiltrering. Alle metoder[Les mer]

Ozonbehandling av drikkevann

Ozonering/behandling er avhengig av kvaliteten på vannkilden. Typiske anvendelser av ozon er for desinfisering og[Les mer]

Ozon – Teknisk informasjon og dosering

Ozon er den sterkest oksydant blant følgende reagenter. Her er en tabell over oksidasjonspotensial på[Les mer]

Ozon Destruksjon ved bruk av UV

I enkelte applikasjoner innen vannbehandling anvendes Ozon for å oksydere rester av organisk materiale eller[Les mer]

Destruksjon av klor – kloraminer ved bruk av UV

UV beståling kan benyttes til å eliminere klor/kloraminer i vann som har vært behandlet med[Les mer]

PRO50 – Trojan UV Max – USEPA UVDGM Biodosimetrisk Sertifisert – 40 mJ Intensitet

Markedsledende UV anlegg som tilfredstiller den nye normen fra Folkehelseinstituttet med 40 mWs cm2 stråledose[Les mer]

UV Lamper

 De mest benyttede UV lamper er lamper fyllt med lavtrykk mercury damp som avgir 253,7[Les mer]

Kapasitetstabell over godkjente AQUAFINE UV anlegg

Kapasitetstabell over typegodkjente Aquafine UV Anlegg KAPASITETSTABELL OVER TYPEGODKJENTE AQUAFINE UV ANLEGG (Statens Institutt for[Les mer]

UV- Transmissjonstabell ved forskjellige kuvettelenngder

UV-TRANSMISSJON VED 253,7 NM VED FORSKJELLIGE KUVETTELENGDER Eksempel på utregning: Oppgitt transmisjon v/10 mm kuvette[Les mer]