Ozon – Teknisk informasjon og dosering

Ozon er den sterkest oksydant blant følgende reagenter. Her er en tabell over oksidasjonspotensial på enkelte reagenter i forhold til Ozon

Reagent Oksidasjonspotensial
Ozon

2,07

Hydrogen Peroksyd

1,77

Permanganat

1,67

Klorgass

1,36

Oksygen

1,23

Bromin

1,09

Hypokloritt

0,94

Ozon, eller O3 har en halveringstid på 20 minutter i gassform.
Oppløst i f.eks. vann er halveringstiden avhengig av pH.
Ved pH 6 – 20 min.
Ved pH 7 – 15 min.
Ved pH 8 – 5 min.

Ozon må derfor genereres og benyttes på stedet.

Materialer som tåler Ozon i gassform er Glass, teflon og serie 300 stål. I væskeform kan PVC, Stål, teflon og glass benyttes.

Typisk dosering for forskjellige applikasjoner er:
Desinfeksjon av vann på flaske:         1,5 til 2 ppm i 5 til 10 min
Desinfeksjon av drikkevann:               1,5 til 3 ppm i 5 – 10 min
Tannin og ligning fra vann (farge):       3 – 10 ppm i 10 til 30 min
Trihalometaner fra drikkevann:           1,5 til 3 ppm i 5 ti l10 min.
Avløpsvann:                                        5 til 15 ppm i 15 til 30 min.

Mange faktorer spiller inn på dose og kontakttid. Kontak oss for ytterligere informasjon.