Ozonbehandling av drikkevann

Ozonering/behandling er avhengig av kvaliteten på vannkilden. Typiske anvendelser av ozon er for desinfisering og [...]

Ozon – Teknisk informasjon og dosering

Ozon er den sterkest oksydant blant følgende reagenter. Her er en tabell over oksidasjonspotensial på [...]

Ozon Destruksjon ved bruk av UV

I enkelte applikasjoner innen vannbehandling anvendes Ozon for å oksydere rester av organisk materiale eller [...]