Memtrex MP-B For sluttfiltrering i Bryggerier

MMP-B er spesialutviklet for kaldfiltrering av øl, juice, vin og proteinrike væsker. Modifisert Polyetersulfon membran gir lav proteinbinding, lavt trykkfall og høy flow.

MMP-B filtrerer effektict syster, bakterier, sportsoffer, rester av gjær og byr på mikrobiologisk kontroll. Hvert filter er 100% integritetstestet og godkjent av US FDA.

MMP-B kan renses/vaskes for gjenbruk. Ved sluttfiltrering av vin gir filteret lite trykkfall ved høy kapasitet. Ved sluttfiltrering av fruktsafter, juice og kaldfiltrering/sluttfiltrerng av øl gir lav proteinbinding lang levetid og høy kapasitet.

MMP-B er i tillegg svært prisgunstig sammenlignet med tilsvarende filter fra Millipore og Pall.

 

FILTER
 • HYTREX GX
 • Nominell
 • 85% Eff
 • SELEX SX
 • Absolutt
 • 99%
 • FLOTREX PN
 • Nominell
 • + 98 %
 • FLOTREX GF
 • Nominell
 • + 99 %
 • MEMTREX PM
 • Absolutt
 • Polypropylen
 • MEMTREX NM
 • Absolutt
 • Nylon
 • MEMTREX PC
 • Absolutt
 • Polykarbonat
 • MEMTREX PS
 • Absolutt
 • Polysulfon
 • MEMTREX FE
 • Absolutt
 • PTFE/Teflon
 • MEMTREX KM
 • Absolutt
 • Polyamid
Dybdefilter Dybdefilter Membranfilter Membranfilter Membranfilter Membranfilter Membranfilter Membranfilter Membranfilter Membranfilter
Mikronstørrelser & 0,05my / (1,6)
Filterareal 0,1my / (,69) 0,1my / (1,6) 0,1my / (,52)
0,2my /(,48) 0,2my / (,69) 0,2my / (,65) 0,2my / (1,6) 0,2my / (,46) 0,2my/ (,52) 0,2my / (,65)
0,45my (,57) 0,45my / (,52) 0,45my / (,65) 0,45 my /(1,6) 0,45my / (,46) 0,45my / (,52) 0,45my/(,65)
0,65my / (,46) 0,65my / (,52) 0,65my/(,65)
1 my 1 my 1my /(,62) 1my / (,45)
2my /(,62)
3 my 3 my 3my /(,64) 3my / (,45)
5 my 5 my 5my /(,64)
10 my 10 my 10 my /(,67) 10my / (,45)
20 my 20 my 20my / (,45)
30 my 30 my 30 my / (,67)
50 my 40my / (,45)
75 my
Maks trykkfall 5 bar 5 bar 4,1 bar 5,5 bar 4, 1 bar 4,1 bar 7 bar 4,14 bar 4,14 bar 4,1 bar
Maks trykkfall retur 2,8 bar 4,1 bar 2,8 bar 2, 1 bar 0,7 bar 3,45 bar 2,75 bar 2,1 bar
Anbef. temp 52 C 60 C 60 C 82 C 50 C 49 C 79 C 82 C 82 C 49 C
Maks temp 82 C 82 C 82 C 88 C 82 C 82 C 88 C 82 C 82 C 82 C
Sertifikater US FDA US FDA US FDA US FDA US FDA/USP VI US FDA US FDA USP VI
Lengder i ‘’ 10,20,30,40,50 10,20,30,40 10,20,30,40 10,20,30,40 10,20,30,40 10,20,30,40 10,20,30,40 10,20,30,40 10,20,30,40 10,20,30,40
(Verdier i parentes angir effektivt membranareal i m2 for 10’’ element. Multipliser med respektiv faktor for å få membranareal for 20, 30 og 40’’ lengde).

Alle typer leveres med alle std. anslutinger og pakningstyper for kompatabilitet med std. filterhus. Alle filter er preget med identifikasjon. Membranfilter har i tillegg produksjons- og lot nummer

Applikasjoner
 • Generell partikkel-filtrering
 • Forfiltrering R/O
 • Fotokjemikalier,næringsmidler.
 • Prosessvann.
 • Dybdefiltrering
 • Steriliserbar
 • Magnetisk media
 • Fotokjemikalier
 • Petrokjemi
 • Prosessindustri
 • Forfilter R/O, Postfilter D/I.
 • Polering. Næringsmidler, vann, farma – og kosmetisk industri.
 • Sterliserbar
 • Forfiltrering
 • DI & RO forfilter
 • Kjemikalier
 • Fotokjemikalier
 • Juice og vann
 • Magnetiske kjemikalier
 • Kosmetikk
 • Steriliserbar
 • Forfiltrering
 • DI & RO forfilter
 • Kosmetiske oljer
 • Gele og shampo
 • Prosessvann
 • Serum
 • Solventer, syrer ,baser, reagenter
 • Petrokjemi
 • Olje og korrosive kjemikalier
 • Sluttfiltrering av
 • solventer, syrer, baser. Filtrering av etsevæske. Regenter, elektroniske kjemi-kalier. Magnetisk media og kosmetiske væsker
 • Sluttfiltrering
 • Destillert vann
 • POU ultrarent vann
 • Farmasøytisk vann,
 • solventer, kosmetikk, kjemikalier, juice og drikkevarer
 • Steriliserbar
 • Sluttfiltrering av DI vann.
 • POU ultrarent vann.
 • Polering av dialysevann.
 • Næringsmidler,
 • fornikling,
 • syrer og Hydrogen peroksyd
 • Ultrarent vann
 • Ultrarene kjemikalier
 • Regenter og elektroniske kjemikalier.
 • Farmasøytiske og biologiske produkter.
 • Sterliserbar
 • Kjemikalier, syrer, alkoholer, aldehyder, baser, hydrokarboner, ketoner.
 • Ultrarent vann og gass
 • For fjerning av pyrogener og colloider. Filtrering av DI vann. Sterilfiltrering. Kan benyttes som std. filter for all sterilfiltrering. Tåler svært mange steriliseringer
Fordeler
 • Prisgunstig. Gradert densitet 100% ren PP. Høy flow, lang levetid. Kjemi- kaliebestandig. Lav medie-migrasjon
 • Beta 5000 Gradert densitet
 • 100% ren PP mikrofiber.
 • Rask 18 megom rens.
 • Lav TOC.
 • Prisgun stig.
 • Lav mediemigrasjon
 • 100% Polyprop.
 • 8 m ikronstørr. Kjemikaliebest.
 • Rask 18 megohm.
 • Ingen løse fiber.
 • Lang levetid.
 • Nøyaktig cut-off
 • Temperaturbest.
 • Økonomisk.
 • Høy flow.
 • Kjemikaliebest.
 • Lang levetid.
 • Gode polerings egenskaper
 • Hydrofobisk medie.
 • Kjemikaliebest.
 • 100% Polyprop.
 • Økonomisk.
 • Ekte membranfilter
 • Robust
 • nylon. Hydrofil membran.
 • Lang levetid.
 • Høy flow
 • Kjemikaliebest.
 • Integritets testbar
 • Absolutt rating
 • Uniform porestørrelse
 • Ekte membranfilter
 • Rask rens 18 megohm
 • Rask rens til lav TOC
 • ‘’Wettable’’
 • Kjemikaliebest.
 • Thermisk og hydrolytisk stabil.
 • Vann ‘’Wettable’’
 • Tåler vaskemidler
 • Klor og kaustik soda. Ingen bindemidler
 • Solvent bestandig
 • Høyt diff.trykk
 • Hydrofobisk membran. Dobbel membran