ZENON Mini-ROWPU – Mobile renseanlegg NATO STANAG 2136

ZENON Mini-ROWPU er modulbart, traspostabelt renseanlegg for produksjon av rent, bakteriefritt drikkevann hvor vannkilden er av ukjent kvalitet som f.eks sjøvann, avløpsvann et. Designet på grunnlag av millitære krav til rask mobilisering av anlegg for rensing av vann under vanskelige forhold.

Mini-ROWPU har kapasitet på opp til 8 l/min ihht kvalitetskrav angitt av NATO STANAG 2136 og Verdens Helseorganisasjon. Anlegget produserer rent vann fra råvannskvaliteter med ekstremt høye konsentrasjoner av oppløste forurensninger uten bruk av flere filtertrinn, proseskjemikalier eller arbeidsintesive renseprosesser.

Automatisk selvrensende
Kapasiteter: Brakkvann – 340 l/t – Sjøvann: 160 l/time
Dimensjoner: Transportvolum (Eks. strømaggregat: 1549*1219*1251 mm

Transportvekt: 564 kg, Strømkrav: 5 kW, Kvalitetsstandard renset vann: QSTAG 245, STANAG 2136
QA: ISO 9001, NATO KATALOG #: NSN 4610-21-913-7999
 
Mini ROWPU kan produsere opp til ca 500 l/time , ihht NATO STANAG 2136 og WHO kvalitetskrav. Systemets unike egenskaper gjør det spesielt anvendelig ved ekstremt høye konsentrasjoner med forurensninger, uten bruk av flere filtertrinn, prosesskjemikalier eller arbeidsintensive renseprosesser (CIP)

Systemet bygger på en 2-trinns renseprosess. Råvannet filtreres først med kontinuerlig selvrensende ultrafilteringsmembraner som fjerner sand, slam, alger, bakterier og virus. Trinn 2 benytter Omvendt Osmose for å fjerne oppløste forurensninger, salter og metaller. – uten bruk av kjemikalier.

Ultrafilteret benytter en selvrensende prosess som gir sikker tilførsel av råvann, selv ved ekstremt høy turbiditet som f.eks ved oversvømmelser, brakkvann, – og kan samtidig benyttes på sjøvann.

Selve enheten består av 3 moduler. Hver modul er designet for manuell transport av 2 personer. Alle moduler kan kobles lett sammen, elektrisk og  rørmessig. Hele enheten kan gjøres driftsklar i løpet av 20 min med 2 personer.

 • Utviklet for militært bruk og er raskt driftsklar
 • 2-steg renseprosess, – Ultrafiltrering og Omvendt Osmose
 • 2-person setup
 • Lettvekts modulær konstruksjon

Parameter Råvann:

 • Fødevannsrate: 420 l/t
 • Biologisk aktivt vann (Alger, bakterier, naturlig forurenset overflatevann, brønnvann, industrivann (TDS max
 • 1000 TDS/mg/l
 • Naturlig forurenset brakkvann (TDS max 8 g/l)
 • Sjøvann (TDS max 36 g/l)
 • Øvrik vann med oppløste salter
 • Vann forurenset med radioaktivitet, biologisk og kjemisk avfall (TDS Max 36 g/l)

Temperaturbegrensninger.

 • Vanntemperatur: +2 C +/- 40 C
 • Lufttemperatur: -25 C -/+ 50 C
 • Lagringstemperatur: -40 C -/+ 60 C

Prosess – Trinn 1

Bruk av Hulfiber membranteknologi  Ultrafiltrering med porestørrelse fra 0,035 til 0,1 my og vakum gir < 1 NTU Turbiditet , <3 mg/l TSS og < 3 SDI, som gjør det velegnet for vidrebehandling med Omvendt osmose. Den fine porestørrelsen fjerner også Giardia, Kryptosporidium og Cyster fra det behandlede vannet. Enkelte virus fjernes også. Systemet fjerner turbiditet, silt, sand, slam, alger, patogener, bakterier, pyrogener og virus uten bruk av kjemikalier, – og er selvrensende.

Selve renseprosessen er kontinuerlig ved tilførsel av luftbobler langs membranveggen som fjerner partikler fra membranoverflaten og holder partiklene svevende. Systemet pulseres/tilbakespyles med RO permeat (RO renset vann) for å frigi partikler som has festet seg på mebranoverflaten,.

Prosess Trinn 2

Det filtrerte vannet pumpes inn i RO anlegget, – bestående av ekstra fine membraner som fjerner oppløste forurensninger og gjenværende gjenværende utfellte partikler som salter, metaller, pesticider samt nukleære, biologiske og kjemikalier fra (NBC) våpen.

Tekniske data

 • NATO katalog # NSN 4610-21-913.7999
 • Nominell produksjon fra sjøvann:  160 l/t
 • Nominell produskjon fra brakkvann. 340 l/t
 • Transportvolum: (L*B*H) : 1549mm*1219mm*1251mm
 • Transportvekt: 564 kg
 • Kraftbehov: 5 kW
 • Produsert vannkvalitet: QSTAG 245, STANAG 2136 (<500 PPM TDS)
 • ISO 9001
 • Driftstid oppsett. 20 min
 • Produserer etter 60 min

Systemet er utviklet og produseres av av General Electric (Copyright GE), er veldokumentert, og velprøvet i en rekke applikasjoner og kritisk vannbehandling i nødsituasjoner som naturkatastrofer etc.