Vannbehandling

Vannbehandling

Vannbehandling i stor eller liten skala. Med utgangspunkt i kvaliteten på råvannet, designer og dimensjonerer vi tilstrekkelig forbehandling for videre prosesser for å gi enkelt vedlikehold og lave driftsutgifter i mere kritiske prosesser. Vi har lang erfaring med anlegg for næringsmiddelinedustri, kjelvann, faramsøytisk industri og produksjon av av 18 megOhm vann som benyttes i  produksjon av mikroprosessorer og wafere i solcelle paneler. Våre leverandører av komponenter er toneangivende produsenter med global tilknytning til vannbehandlings industrien.

   

 

 

Hvordan lese en vannanalyse

Mattilsynet om vann – Normer, Lover og regler i Norge

Drikkevannsforskriften – Lovdata