Elektro Coating – Membraner

elektro coating

Elektrocoating er en prosess der elektrisk ladede partikler avsettes fra en vannsuspensjon for å belegge en ledende del.
Under elektrobeleggingsprosessen påføres maling på objektet med en viss filmtykkelse.  Denne reguleres av mengden spenning
som påføres. Avsetningen er selvbegrensende og bremser etterhvert som det påførte belegget elektrisk isolerer delen.
Beleggets-faste stoffer avsettes til å begynne med i områdene nærmest motelektroden, og ettersom disse områdene
blir isolert til strøm, blir faste stoffer tvunget inn i mer forsenkede blanke metallområder for å gi fullstendig
dekning. E- Paint benyttes av bilprodusenter og mange overflatebehandlede produkter bl.a. pga økonomi og milløvennlighet.

På slutten av 1950-tallet ble E-Coating  utviklet for å forbedre korrosjonsmotstanden i bildeler.I dag bruker nesten alle bilprodusenter denne prosessen til å belegge bilkomponenter over hele verden. 

I katodisk maling brukes anodeceller for å påføre en likestrøm til malingsbadet. Dette lar de positivt ladede malingpartiklene bli tiltrukket av katoden, eller objektet som blir malt.

Anodecellene fjerner også overflødig syre i malingsbadet, for å opprettholde malingkjemien og pH.

UF Membranenee  er i stand til å gjenvinne malingfaststoffer og gi en ren skylleløsning for lukkede jkretser

e-coating
ED Carpaint

Vi har lang erfaring med spiralmemembraner for bruk i ultrafiltrering og tilbyr membranprodukter for Elektrocoating – E-Coating. Spiral -UF-membraner med høy standard som dekker nær sagt hele E-Coat spekteret og som er egnet for ethvert katodisk/anodisk malingsbad,
Vi leverer nøytrale og positivt ladede PVDF-membraner, som garanterer optimal ytelse for de fleste malingsprosesse, samt membranhus

Elementer leveres i størrelser 2540/4040/5640/7640/8040 UF-membraner som  erstatter Koch, Nanostone (Sepro), Synder, Parker, Microdyn Nadir (Mann+Hummel) …Med svært gode eller bedre resultater.

 

Kontaktformular
Legg inn korrekt tlf.nr
=