deionisering av vann fjernert alle salter og ledningsevne fra vannet. Totalavsaltet vann er islolerende og måles i megohm