vannfiltrering er nødvendg for å forbedre vannkvaliteten på forbruksvann eller vann som skal benyttes i industriprosess, eller ved avløp