Filteranslutninger

Filterhuset bestemmer type endekappe på filterinnsatsen. Det finnes en rekke kombinasjoner. I spesiellt kritiske applikasjoner benyttes anslutninger med O-ring. Her finner du en oversikt over de mest vanlige anslutningene på filterpatroner. Det er viktig at anslutningen passer til filterhuset, ellers vil lekkasjer oppstå.

 

Ved valg av filterhus bør en legge vekt på tilgjengeligheten av filterpatroner. Vanligst er kode DOE (Dobbel åpen ende), men også her er effektiv lengde på filteret avgjørende for god tetting i filterhuset.

Standard partikkelfilter som Hytrex, Purtrex, Selex leveres leveres med anslutning etter ønske.