Jern og Mangan i vann

Høyt innhold av jern og mangan er ofte et problem i våre vannkilder.

Jern: Høyt innhold av Jern (Fe) er et hyppig problem i norske vannkilder og forekommer først og fremst i grunnvann som har lavt innhold av oksygen Når vannet kommer i kontakt med oksygen(luft) vil det oksydere og man får brune utfellinger i vannet.

Jernet kan være utfellt (oksydert) og er da allerede i form av partikler. Vann kan også inneholde jernbakterier som livnærer seg av jern i vannet og ledningsnett. Dette kjennetegnes ved slimdanning og dårlig smak. Jern kan også være organisk bundet.

Høyt innhold av Mangan (Mn) er opptrer ofte i kombinasjon med høyt innhold av jern.

Mangan oppfører seg som jern men er mørkere i farge, nesten sort. Klorider (Cl) gir vannet smak av salt brakkvann og skaper korrosjon i ledningsnettet. Mangan kan oksyderes og felles ut med oksygen, men oksydasjonsprosessen er langsommere enn for jern og avhengig av vannets pH (surhet)