Omvendt osmose – Avvisning av salter

Typisk avvisning av utvalgte salter for TF Omvendt Osmose membran (Tynn Film).

Andre viktige driftsforhold er trykk, temperatur, gjenvinning, saltkonsentrasjon I fødevann og pH .

Høyere trykk på øker flux og % avvisning
Høyere temperatur øker flux og reduserer % avvisning noe
Øket gjenvinning gir redusert flux og % avvisning
Endret pH vil endre % avvisning av enkelte substanser