Hva er Omvendt Osmose – Separering ?

Hva er Omvendt Osmose – Separering ?

Separering ved bruk av Omvendt Osmose er en form for mekanisk filtrering hvor væsken separeres i to strømmer ved bruk av semipermeable membraner.

semipermeabel membranMembranen skiller  molekyler med forskjellig vektenhet anhengig av porestørrelse på membran.

Vann bestående av de fineste molekylene (Permeat) samles opp i membrankjærnen, mens forurensningene opp- konsentreres og ledes til avløp. Prinsippet ved separering er det samme for ultrafiltrering, nanofiltrering og omvendt osmose. I omvendt Osmose anlegg benyttes svært tette membraner som holdet tilbake alle salter. Omvendt Osmose benyttes derfor ofte til avsalting av sjøvann.  I Ultra- og nanofiltrering er membranene mer åpne.  Forskjellige membraner benyttes i de respektive prosesser. I omvendt osmose er trykket 15-20 bar, mens 6 til 10 bar er nok for ultrafiltrering. Vårt utvalg omfatter både standard anlegg, og anlegg bygget etter spesifikasjon. Dessuten leverer vi et stort utvalg membraner i forskjellig materiale.