Hva er Omvendt Osmose – Separering ?

membranfiltrering

Separering ved bruk av Omvendt Osmose er en form for mekanisk filtrering hvor væsken separeres i to strømmer ved bruk av semipermeable membraner og trykk.

semipermeabel membranMembranen skiller  molekyler av forskjellig vektenhet avhengig av porestørrelse på membran. De fineste molekylene, med lavest vektenhet (Permeat) samles opp i membrankjernen, mens forurensningene opp-konsentreres og ledes til avløp.(Konsentrat).  Prinsippet ved slik separering er det samme for ultrafiltrering, nanofiltrering og omvendt osmose. I omvendt Osmose anlegg benyttes svært tette membraner som tilbakeholder alle salter. Omvendt Osmose er derfor velegnet til avsalting av sjøvann.  I Ultra- og nanofiltrering er membraner av annen beskaffenhet og materiale. Forskjellige membraner benyttes i de respektive prosesser. I  omvendt osmose anlegg er trykket 15-20 bar for avsalting av ferskvann. Ved avsalting av sjøvann med saltinnhold opp til 40.000 ppm tds  kreves trykk opp i 40 – 50 bar.

 

Et Omvendt Osmose anlegg må derfor dimensjoneres etter saltinnholdet i vannet som skal behandles. Anlegg dimensjonert for avsaltning av sjøvann driftes under høyere trykk, benytter andre membraner, annet materialvalg og pumper, –  enn anlegg designet for avsalting av ferskvann.

.Vårt utvalg omfatter både standard anlegg og anlegg designet ihht kunde-spesifikasjon. Dessuten leverer vi et stort utvalg membraner i forskjellig materiale.