UV Desinfeksjon av vann – Bakteriefritt drikkevann

uv desinfeksjon

UV Ultraviolett bestråling gir bakteriefritt vann

Vann kan desinfiseres på en rekke måter. Klorering, Ozonering, UV-Behandling og sterilfiltrering. Alle metoder han sine fordeler og ulemper. De langt fleste drikkevannskilder i Norge er overflatevann, surt, bløtt, med tildels store mengder organisk materiale. Klorering av humusholdig overflatevann er lite ønskelig pga. dannelse av skadelige trihalomethaner. Ozonering av humusholdig vann er også forbundet med uønskede bivirkninger. UV (Ultraviolett Bestråling) er derfor en toneangivende behandlingsmetode for desinfisering av de fleste vannkilder. Vi er behjelpelig med dimensjonering og installasjon av anlegg. Vi leverer SIFF godkjente  anlegg fra AQUAFINE og TROJAN, samt VIQUA for alle kapasiteter.

Hva  er UV Desinfeksjon.

Ved påvisning av patogene bakterier i humusholdig drikkevann, bør det installeres et anlegg for fjerning av humus, før UV-Anlegget.

Vi leverer anlegg som gir bakteriefritt vann. UV desinfeksjonsanlegg for alle kapasiteter, Biodosimetrisk godkjent anlegg for 30 og 40 mJ stråledoser. Vi har lang erfaring med dimensjonering av desinfeksjonsanlegg, samt bruk av UV i andre applikasjoner, samt foto-oksidasjon.UV Desinfeksjon av vann

 

Beregningstabell for UV

UV- Transmissjonstabell ved forskjellige kuvettelenngder

UV Intensitetsmåler gir signal om dårlig vann eller lav lampekapasitet

Kapasitetstabell over godkjente UV anlegg fra Aquafine

Kapasitetstabell over godkjente AQUAFINE UV anlegg

Aquafine UV anlegg er typegodkjent av Folkehelseinstituttet

Vilkår for godkjenning av UV anlegg

UV Lamper

Modelloversikt Markedsledende UV anlegg – Aquafine CSL serie. desinfeksjon

PRO50 – Trojan UV Max – USEPA UVDGM Biodosimetrisk Sertifisert – 40 mJ Intensitet

Modelloversikt Aquafine DW-8 – Økonomimodell for privathusholdning

Destruksjon av klor – kloraminer ved bruk av UV

OptiVenn – Siste Generasjon – Økonomiske anlegg fra Trojan/Aquafine

Ta kontakt ved eventuelle spørsmål, eller be om tilbud

Legg inn korrekt tlf.nr
=