UV Intensitetsmåler gir signal om dårlig vann eller lav lampekapasitet

UV intensitet er et relativt mål på effekten av anleggets evne til å drepe bakterier. UV intensitet angis i %, helst på det dårligst  bestrålte punkt i anlegget. En UV intensitetsmåler gir signal om endringer i vannkvalitet og feil/degradering av UV lamper

Ethvert UV desinfeksjonsanlegg skal overvåkes. UV rør, som øvrige lamper kan slutte å virke og gi redusert UV effekt og desinfeksjon. Kvaliteten på vannet kan også endre seg raskt i tillegg til at kvartsglass får belegg over tid. UV intensitetsmåleren registrer prosentmessige endringer i vannets transmissjon og gir signaler om eventuelle kvalitetsmessige endringer på desinfeksjonsanlegget.

Med unntak av DW8 og de mindre økonomimodellene til Aquafine, kan alle anlegg utstyres med optisk sensor for konroll med UV effekt. RS232 Kit består av en optisk sensor som plassert på endeplaten av anlegget. Sensoren gir et 4-20 mA signal til UV intensitetsmåleren som er lokalisert i UV kabinettet på selve UV enheten, eller som her på et annet sted.

Alle større anlegg er utstyrte med optisk sensor og intensitetsmåler. På mindre anlegg som SL1 og MP2SL er dette ekstrautsyr som kan beordres separat. Installasjon og kalibrering er meget enkelt.

Alle anlegg har timeteller og lampe inspeksjonsport som standard

RS 232KIT består av sensor, kabel og UV intensitetsmåler for plassering i f.eks i kontrollrom.

Måleren gir verdi fra 0-100% relativt. Et eventuellt lampebrudd, plutselig forverring av vannkvalitet, eller tilgroing av kvartsglas vil gi utslag i redusert intensitet og desinfeksjonseffekt på anlegget