pH Surhet

Surhet (pH) – måles på en skala fra 0-14 og er et mål på konsetrasjon av hydrogen ioner i vannet (Negativ logaritme).

pH verdien er et mål på konsentrasjonen av hydrogenioner i vannet. Da pH uttrykkes i logaritmisk form er vann med pH på f.eks. 6 , – 10 ganger surere enn vann med pH på 7. og pH på 5 er 100 ganger surere enn pH på 7,0. pH har konsekvenser i mange faser av vannbehandling som f.eks koagulering, klorinering og avherding.

pH kan måles på forskjellige måter som pH papir eller pH måler.  Vann med pH på 7 er nøytralt. Vann med lavere pH er surt og ved høyere pH alkalisk (basisk).pH verdi er avgjørende for behandlingsmetode. Drikkevann bør være svakt alkalisk. For behandlet desinfisert drikkevann (offentlig) bør pH ligge på 7,5 til 8,5.

For ubehandlet ikke-desinfisert drikkevann til enkelthusholdninger kan pH mellom 6,5 til 9,0 aksepteres.