Patronfilter er en ofte brukt måte å forbedre vannkvaliteten på. Patronfilter brukes i filterhus for å fjerne sedimenter, partikler, smak og lukt samt kjemikalier og salter

Viser alle 10 resultater