Profinor/Osmonics leverer membrananlegg til Hansa Borg Bryggerier

Da Hansa Borg bryggerier i 1999 besluttet å modernisere sitt vannbehandlingsanlegget, falt valget på ultrafiltrering. Viktige faktorer var krav om mikrobiologisk barriere, redusert kjemikalieforbruk, lenger levetid på kullfilter, lave driftsomkostninger og problemfri drift.

Etter flere år med vannbehandling på tradisjonellt vis med klorinering, kontakttid og kullfiltrering har bedriften fått et moderne helautomatisk anlegg som vil levere krystallklart, bakteriefritt i mange år fremover.

Anlegget består av et ultrafiltreringsanlegg (UF) av type OSMO54A-SG15-158K med 90% gjenvinning. For å redusere vannforbruket ledes konsentrat til nanofiltrering som øker gjenvinning til 97,5%. Anlegget er dimensjonert for 25 m3/time og helautomatisk styring via systemets PLC.

Bedriften trekker råvann fra flere kilder, bla.a Glomma. Råvannet tilføres 1 til 2 ppm klor før sandfiltrering. I sandfilteret fjernes partikler, sand og slam. Dernest filtreres vannet ned til 5 my før det går til  anleggets 30 kW TONKAFLO sentrifugalpumpe som gir systemet trykk over membranene.

OSMO 815SG15 membraner fjerner humus, farge, partikler og bakterier, cyster og virus uten bruk av kjemikalier. Vannet separeres i permeat (rent vann) og konsentrat (oppkonsentrerte forurensninger). Den tilsatte klormengde holder anlegget bakteriefritt og det rensede vannet ledes til lagertank. Konsentratet filtreres ytterligere med nanofiltrering som består av membraner med finere porestørrelse. Permeatet fra nanofiltreringen ledes tilbake til innløp, og konsentratet ledes til avløp.

Fra lagertanken passerer vannet et kullfilter for deklorinering og fjerning av eventuelle organiske stoffer som ikke er filtrert i ultrafiltreringsanlegget. Kullfilterene er pneumatisk styrt og tilbakespyles automatisk. Filterene dampsteriliseres regelmessig.

Da ultrafiltreringsmembranene fjerner trihalomethan forløpere er levetiden på kullfilteret forlenget. Kjemikalieforbruket er vesentlig redusert. Bakterieveksten i kullfilteret er vesentlig redusert som igjen betyr redusert behov for sterilisering.

Etter kullfiltrering fjernes eventuelle karbonpatrtikler med patronfilter av membrantype før det går til produksjon.

Fordi vann utgjør hoveddelen av bedriftens produkter tar Hansa Borg vannkvalitet på alvor. Bedriften har i dag et av Norges mest moderne og miljøvennlige vannbehandlingsanlegg.

Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon.