Elkem Solar velger RO vannrenseanlegg fra Profinor

Med REC i spissen er en rekke større Norske industribedrifter involvert i produksjon og bearbeiding av silisium for bruk i solceller. Produksjon av wafere krever ultrarent vann i alle produksjonsledd for å oppnå høy kvalitet på sluttproduktet.

Elkem Solar as i  Kr.Sand er en hjørnestensbedrift med spisskompetanse i produskjone av silisium for bruk i waferproduskjon. I forbindelse med store investeringer for å øke produksjonskapasitet og kvalitet, har selskapet et stort behov for ultrarent vann. Det installerte system består av avherding, kullfiltrering og omvendt osmose, basert på std. komponenter av høy kvalitet. Med råvannskvalitet på 130 uS, får selskapet nå vann med ca 1 uS konduktivitet.

Råvannet behandles først med et avherdingsanlegg for å fjerne eventuell kalsium med påfølgende kullfilter for fjerning av klor og eventuelle oksidanter, – at for å beskytte membrananlegget for avantuelle avleiringer og klor

Selve hovedkomponentet er et std. RO anlegg med  E8CE9-5 med HR membraner fra GE Osmonics.

Anlegget omfatter også et integrert CIP (Clean-in-place) system for vask av anlegget. Selve CIP anlegget består av en separat tank for blanding av respektivt kjemikalie, samt en pumpe for sirkulasjon av CIP væsken i anlegget.