Spiratrex Point of use ultrafiltrering eller mikrofiltrering

Spiratrex gir ultrarent vann i kritiske applikasjoner for farmasøytisk industri, laboratorier samt sluttfiltrering/ polering av ultrarent vann. Et stort utvalg membraner for fjerning av pyrogener, kolloider og bakterier fra deionisert, destillert eller RO vann.

Selvrensende Full-Fit membraner i spesialtilpassede filterhus som virker på vanntrykket. Stort membranareali kombinasjon med selvrensende effekt gir lenger levetid enn standard membranfilter/filterpatroner. En unik spirallignende hydrodynamisk flow reduserer mulighetene for ”fouling” og gir optimal avvisning. Filterhuset er av nøytral Polypropylen.

Velg mellom 4 membrantyper for filtrering fra 0,2 my ned til 5000 mwco porestørrelse. Membranene avviser opp til 99,9% pyrogener, og kolloider med mikrofiltreringsmembraner og 99,9%bakterier med Mikrofiltreringsmembraner.

Systemet leveres med trykkfallmåler før og etter som angir trykkfall over membran. 3 størrelser – 10”, 12” og 20” filterhus for kapasiteter fra 2 l/min. til 16 l/min, avhengig av vanntrykk, membrantype og mot-trykk på permeatsiden.

Anlegget har en gjenvinning på 90-98% (100% med periodisk ”flushing”), men kan ikke tilbakespyles.

Makimum driftstrykk 6,89 bar, (Anbefalt 1,4 til 3,5 bar) maks temperatur 38 C, pH intervall 1-13 for Polysulfonmembraner og 1-10 VF membraner. (NB: Mottrykk må ikke overstige innløpstrykk)

Ved dimensjonering av anlegg på temperaturkorreksjonsfaktor benyttes.

Spiratrex er velegnet for applikasjoner hvor maksimal kvalitet, driftssikkerhet, levetid er påkrevet. Membrankonstruksjonen  er patentert og uten konsentrat pakning, samt et design som motvirker bakterievekst i enheten.

Typiske applikasjoner er: Sluttfiltrering  og polering av ultrarent vann, bioteknologi, drikkevannsfiltrering, reduksjon av kolloider, rentvannsanlegg for laboratorier, filtrering av enzymer, filtrering av juice, samt fjerning av farge