Clerify – Fjerner Olje fra vann

Clerify er et filtermedie som fjerner olje og hydrokarboner fra vann.  I avløpsprosesser er fjerning av olje nødvendig for å imøtekomme forurensningstilsynets krav. Clerify er dee ideelle løsningen da mediet fjerner opp til 95% av totalt hydrokarboninnhold.

Clerify er et filtermedie som fjerner olje og hydrokarboner fra vann.  I avløpsprosesser er fjerning av olje nødvendig for å imøtekomme forurensningstilsynets krav. Clerify er dee ideelle løsningen da mediet fjerner opp til 95% av totalt hydrokarboninnhold.

Filtermediet har kapasitet til å magasinere olje opp til  300% av egenvekt.Clerify binder oljen kjemisk og forhindrer derfor lekkasjer av olje selv om filteret er oppbruk, noe som er et problem med alternative teknologier. Denne unike adsorbasjonsteknikken gjør det mulig å belaste filteret med høy flow.

Systemet er brukervennlig fordi trykkfallet forblir konstant uavhengig av magasinert olje.

Systemet består at et spesialkonstuert filterhus i SS316 – ASME VIII. Driftstrykk 0-5 Bar, Design 7,5 Bar.Temperatur 1 – 50 C, 6” In/Ut, 2” Vent/Drain – 150 SORF. Filtermediet A2R1000-60AN126 veier 250 kg monteres i filterhuset fra toppen . Filtermediet har kapasitet til 675 kg hydrokarboner i form av olje, olje-dråper og oppløste hydrokarboner.

Filtermediet er pakket sylindrisk i rull. Vannet passerer igjennom filterveggen, og oljen reagerer med filtermediet og binder dette kjemisk. Renset vann forlater filterinnsatsen fra senter og ledes ut.

Skifte av filtermedie er enkelt og filterhuset har anslutninger for installasjon av måleinstrumenter for å måle oljekonsentrasjoner før og etter filteret.