ZENON – ZeeWeed – Banebrytende teknonologi, – Revolusjonerende vannbehandling.

ZeeWeed© er en prosess for energisparende  behandling av  råvann og avløpsvann med bruk av hulfiber membranteknologi.

Membranen senkes ned i væsken som skal behandles og partikulære forurensninger suges mot membranoverflaten. Det rensede vannet samles opp fra membrankjernen og ledes til videre behandling eller forbruk.  Ved tilbakespyling reverseres flow, samtidig med luft som pumpes inn i tanken, forurensningene slipper membranoverflaten og ledes til avløp.

Prosessen er kjemikaliefri, svært energisparende og effektiv, i tillegg til at konsentratet kan deponeres i vanlig avløp.

Selve hjertet i  ZeeWeed prosessen er Ultrafilter (UF) hulfiber membraner som former en fysisk barriere mot turbiditet, forurensninger, parasitter og bakteria i området ned til 0,1 – 0,01 my. Rent vann passerer membranveggen for å samles opp i fiberkjernen.  Forskjellige typer membraner gir anlegget en rekke anvendelsesmuligheter i vannbehandling med vanskelige forurensninger.

ZeeWeed leveres som kompaktløsninger for kommunal eller privat drikkevannsbehandling, eller tilpasset kundespesifikke behov for behandling av avløpsvann. Fordelene er mange. Modulær konstruksjon, kompakt,  jevn kvalitet uavhengig av kvaliteten på fødevannet, lang levetid og lave driftskostnader.

Mange anvendelsesområder i avløpsbehandling. Fjerning av  partikler, turbiditet, forurensninger, parasitter, bakteria og virus uten forbehandling. Membranene vil fjerne oppløst materiale i overflatevann som jern og mangan etter utfelling. Råvannet kan videre behandles med koagulanter, eller justeres med pH før direkte deponering til avløp.  Eller som tertierfiltrering av avløpsvann fra renseanlegg. Benyttet i Bioreaktor er ZeeWeed svært plassbesparende i forhold til konvensjonelle metoder.

Last ned ytterligere informasjon