Vannkvalitet og kjelvann – Nedblåsing

Produsenter av dampkjeler stiller som regel krav til vannet som skal behandles. Vannets Hardhet, alkalitet, totalt saltinnhold og fosfatinnhold har innflydelse på driftssikkerhet og levetid på anlegget.Vannet bør være å bløtt som mulig. Eventuell resthårdhet felles fullstendig av de tilsatte fosfater

Vannet bør være å bløtt som mulig. Eventuell resthårdhet felles fullstendig av de tilsatte fosfater.

———————————————-

Alkalitet – P

P tallet gir uttrykk for den mengde 0,1 normal saltsyre som anvendes til avfarging/bleking av fenolftalein-indikator i en prøve på 100 ml kjelvann. P-tallet angir prøvens innhold av natrium hydrooksyd og natriumkarbonat (soda.

Titreringen:
NaOH + HCl = NaCl + HOH
Na2CO3 + HCl = NaHCO3 – NaCl

Omdannelse i kjelen
Ved oppheting i en dampkjel omdannes hele spedevannets innhold av natriumbikarbonat til Natriumkarbonat (soda) og fri kullsyre 2NaHCO3 = Na2CO3  + CO2 + HOH.

Ved ytterligere oppvarming omdannes natriumbikarbonet (soda) helt eller delvis til Natriumhydrooksyd og fri kulsyre igjennom den såkallte sodaspalting.
Na2CO3 + HOH = 2 NaOH + CO2

I vannkjeler må man regne med 70-80% sodaspalting. I vannrørskjeler og tvangsomløpere med 80-100% sodaspalting.

Beregning av P-Tallet

Dersom alt råvannets innhold av natriumbikarbonat omdannes til natriumhydroxyd, vil det dannes en lik mengde.

Beregning av P-taller baseres på vannprøvens innhold av bikarbonat innhold:
Mg/l bikarbonat: 61 = mval/l NaOH = P-Tallet

Ved omdannelse av natriumbikarbonat til natriumhydrooksyd dannes fri kullsyre som i ekvivalenter tilsvarer 2 ganger råvannets innhold av bikarbonat.
2*mg/l bikarbonat: 61 = mval/l fri kullsyre
2*mval/l fri kullsyre * 22 = mg/l fri kullsyre

Omdannes kun en el av kjelvannets soda til natrium hydroksyd, f.eks 30% soda + 70% HaOH,  fremkommer følgende P-tall:

P-Tall (soda) = ½ mval/l bikarbonat *% soda/100
P-tall (NaOH) = mval/l bikarbonat * % NaOH/100
P-tall= P-Tall (Soda) + P-tall (NaOH)

 

Nødvendig nedblåsing av kjelen fremkommer  slik:

1. A= Det ønskede P-tall i kjelvannet
2. B= P-Tall i spedevannet etter oppvarming
3. K%= Kondensat i %
4. Nedblåsing i% av fødevannet= B(100./K%)/A

Totalt Saltinnhold

Beregning av prøvens saltinnhold
Mg/l bikarbonat * 1,38 = mg/l natriumbikarbonat
+ mg/l klorid * 1,65 = mg/l natriumklorid
+ mg/l sulfat * 1,48 = mg/l Natriumsulfat
= mg/l saltinnhold = B

Det totale saltinnhold angis ofte som TDS eller i Baume-grader hvor 1 grad er 10.000 mg/l salt.

Nødvendig nedblåsing av kjelen fremkommer som følger:
1. Det ønsked saltinnhold i kjelvannet…= A mg/l
2. Saltinnholdet i spedevannet…= B mg/l
3. Kondensat i % …. % K
4. Nedblåsing i % av fødevann: B(100/K%)/A

Nedblåsing av kjelen retter seg etter den av de 2 nedblåsningsprosenter som er størst av de to. Enten Alkalitet eller Totalt saltinnhold