Spørreskjema for filter

Valg av riktig filterløsning er avhengig av teknisk informasjon er korrekt.

Riktig filter betyr lang levetid og god filterøkonomi.

For at vi skal kunne bistå med valg av riktig filter ber vi om at dette formularet printes ut.

Fyll inn med korrekt data og returner til oss pr. fax 67176851, eller kopier og send pr. e-mail

 

Flow:__________l/min.

Temperatur:__________

Trykk:_________bar

 

Type medium:______________ (Eventuelt konsentrasjon:_________)

 

Viskositet:______________cp

 

Type filterhus:___________________

Anslutning på filter:______________

 

Lengde på filter:_________________

 

Beskrivelse av filterprosess og angi eventuelle krav: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dersom filterapplikasjonen ikke er ny, angi type/fabrikat og modell på filter som benyttes i dag