NCP – Plissert polyester-impregnert kullfilter (Bakterieresistent)

NCP filterinnsatser består av en kullimpregnert syntetisk membran som forhindrer bakterievekst og biofilm. Disse egenskapene gjør filteret velegnet for bruk på uklorinert vann (f.eks brønnvann).Brettet filtermembran som er impregnert med kull gir stort overflateareal for filtrering av partikler ved lavt trykkfall. Nominell partikkelfiltrering ned til 10 my samtidig som uønsket smak, lukt og klor fjernes.NCP er velegnet for klorfjerning før omvendt osmose og som poleringsfilter.

Leveres i alle std. størrelser for 5″ til 20″ filterhus i tillegg til Big Blue 10″ og 20″ filterhus. Anbefalt temperatur: 4,4 C til 65 C.

Anbefalt flow:
NCP-10  ca 10 l/min
NCP-20  ca 20 l/min
NCP-BB  ca 30 l/min
NCP-20BB  ca 40 l/min

Sjekk her for andre filtertyper og kapasiteter