GAC – Aktivt Kullgranulat for effektiv fjerning av smak, lukt og klor.

Vannstrømmen igjennom filteret er vertikal i det vannet entrer filteret i toppen og forlater innsatsen i bunn av filteret. Konstruksjonen gir vannet maksimal oppholdstid i filteret. Lang oppholdstid gir bedre adsorbasjon og større effekt.

Et 20 my partikkefilter holder kullpartikler på plass i filteret og sørger for at kullet ikke vaskes ut med filtratet.

Maks temperatur: 4 til 52 C.

Passer alle std. filterhus fra 4.7/5″ til 20″. NB: Filter kan ikke monteres oppå hverandre i filterhuset pga. vertikal filtrering.

Maks anbefalt flow for best effektivitet:
GAC-5 for 4.7/8″ filterhus: 2 l/min.
GAC-10 for 10″ filterhus: 4 l/min.
GAC-20 for 20″ filterhus: 4 l/min. (Dobbelt kapasitet av GAC-10)
GAC-BB for Big Blue 10″ filterhus: 15 l/min
GAC20-BB for Big Blue 20″ filterhus: 20 l/min

GAC filter er testet og godkjent av NSF ihht ANSI/NSF std. 42(National Sanitary Foundation)

Aktivt kull/karbon – Hvordan virker det ?

Bakterievekst i aktivt kull, er det farlig ?