Aktivt kull/karbon – Hvordan virker det ?

Kullfilter, eller aktivt kull fremstilles ved å male bitumen kull eller skall fra kokosnøtt. Pulveret hetes opp til 540 C uten oksygen for å fjerne urenheter og utsettes siden for min 870 C superhet damp for å gjøre det aktivt.

Denne aktiveringsprosessen lager et nettverk av sprekker/porer i kullmolekylet og øker derfor molekylets overflate.

Hydrofile (vannelskende) molekyler som salter, hardhet og andre vannløslige molekyler adsorberes ikke av kullet.
Hydrofobe (vannavstøtende) molekyler er organiske solventer og andre organiske forurensninger som foretrekker karbon/kull fremfor vann. Hydrofobe molekyler tiltrekkes av karbon opp til 1000 ganger hyppigere enn vann. Dette er årsaken til
at rensegraden er opp til 99%

Den andre virkemåten er at karbonet virket som en katalysator. Dette er en av kullets mest fremtredende virkemåter.
Aktivt kull fjerner ikke klor, men endrer det fra Cl2 til Cl-. Aktivt kull oksyderer også hydrgen-sulfid til sulfat som ikke smaker og lukter.

Vannets kontakttid med kullet er av vesentlig betydning for adsorbasjonsgraden og den katalytiske reaksjonen som skjer.

Forskjellige typer kull har forskjellige egenskaper. Kokosnøtt basert kull har de beste egenskaper for fjerning av klor Cl og VOC.