Kullfilter

Husk at enhver form for vannbehandling skal vurderes ut fra eksisterende vannkvalitet. Vannfilter bør ikke installeres på vann som er mikrobiologisk usikkert uten tilstrekkelig desinfeksjon før og/eller etter filteret.

Vi lagerfører en rekke forskjellige kullfilterinnsatser for alle typer filterhus i alle lengder.  Kullfilter benyttes for fjerning av klor (deklorinering), uønsket smak, lukt og farge.

Husk at enhver form for vannbehandling skal vurderes ut fra eksisterende vannkvalitet. Vannfilter bør ikke installeres på vann som er mikrobiologisk usikkert uten tilstrekkelig desinfeksjon før og/eller etter filteret

Karbon kan også gi grobunn for ufarlige bakterier som er motstandsyktige mot dagens desinfeksjonsmidler/metoder. Nyinstallerte filter, eller kullfilter som har vært ubrukt over lenger tid bør derfor “flushes” i 10-15 sekunder før bruk. Karbonfilteret ansees som oppbrukt når vannets uønskede smak, eller lukt vender tilbake etter lengre tids bruk av kullfilteret.

Her finner du en oversikt over kullfilter og kapasiteter

Ytterligere informasjon finner du her

Bakterievekst i kullfilter ?