Bakterievekst i aktivt kull er det farlig ?

Bakterier er de mest tilpasningsdyktige organismer  på jorden. De finnes over alt. I antarktis, på nordpolen, i den varmeste ørken og i det dypeste hav. Bakterier finnes på overflaten av det meste, også i et vannrensesystem.

Moderne testing og desinfeksjonsmetoder har i dag eliminert de fleste farlige, eller patogene bakterier, fra drikkevannsnettet. Imidlertid er en rekke ikke-patogene bakterier motstandsdyktige mot standard desinfeksjon. Disse bakterier finnes i brønner, ledningsnett, pumper, ventiler, – kort sagt overalt.Bakteriene er helsemessig ufarlige, men kan endre den estetiske kvaliteten på vannet. Problemer som f.eks lukt av råtne egg,

Aktivt kull, med sitt store overflateareal byr på gode vekstmuligheter for bakterier. Ettersom organisk materiale i vannet adsorberes av kullet, brytes kullet ned og omdannes til et næringsmiddel for bakterier. Bakteriene kan også bryte ned andre bestanddeler i et filter, som f.eks cellulose for å skaffe seg næring. Denne bakterievekst akselreres ved høye temperaturer.