Vannbehandling i privathusholdning

Vi har alle behov for rent bakteriefritt vann, mennesker og dyr. Vannbehandling i privat-husholdning, Behandling [...]

Vannbehandling – Fra forbehandling til Desinfeksjon

Vannbehandling og filtrering løser små og store oppgaver . Her finner du et stort utvalg [...]

Spørsmål og svar i vannbehandling

Vi mottar mange spørsmål om vannbehandling. Spesiellt fra privatpersoner eller mindre bedrifter som har problemer [...]

Hvordan lese en vannanalyse

Hvordan leses en vannanalyse ? En vannanalyse skal angi verdier for bakteorologiske , fysisk og [...]

Fargetall i vann

Drikkevann skal helst være fargeløst. Høyt innhold av humus, jern eller mangan gir høyt fargetall [...]

Hardhet og Kalkinnhold i vann

Hardhet, eller kalkinnhold i vann bestemmes av vannets innhold av kalsium (kalk) og magnesium. Hardt [...]