(+47) 67176860 sendmail

module news home

Vi har alle behov for rent bakteriefritt vann, mennesker og dyr. Vannbehandling i privat-husholdning, hjemme eller på hytta kan være ...påkrevet, avhengig av kvaliteten på vannkilden. Utgangspunktet bør være en representativ vannanalyse med de viktigste organiske of fysiske parametre, samt om vannet er bakteriefritt. En kan velge mellom å behandle alt vannet , eller kun på drikkevannspost. Vi har en rekke løsninger for begge problemstillinger.

I nettbutikken vil du finne enkle filterløsninger. Husk at spesiellt kullfilter kun bør installeres på vann som er bakteriefritt

 

Vi leverer anlegg til kravspesifikke kunder som vet hvilken kvalitet de vil ha på vannet, - uanvehngig av råvannskilde. Vi behersker teknologi som gir kunden ønsket kvalitet  i de fleste bransjer, det være seg: Næringsmiddelindustri, Kjelvannsbehandling, Fiskeoppdrett - Yngelproduksjon, Farmasøytisk industri, Elektronikk industri (Ultrarent vann), Prosessindustri, Kosmetikk

      

Vi er involvert i behandling av avfallsvann fra f.eks forurensende produksjonsprosesser. Oppgaven kan være alt fra nøytralisering av utslipp til fjerning av tungmetaller, separaring eller gjenvinning av verdifulle substanser fra en avløpsstrøm.til fjerning av tungmetaller, separaring eller gjenvinning av verdifulle substanser fra en avløpsstrøm.

Kunnskap om vann er vesenlig for type behandling  Visst du at kloden feskvannsbeholdning er konstant ?, og at hver eneste dråpe kan ha ... vært igjennom menneskekroppen opp til flere ganger. Vannets hydrologiske syklus er naturens egen renseprosess, og gjenstand for en økende grad av forurensing med industrialiseringen av vår verden. Her finner du informasjon om vann som kan være nyttig

       

Vannbehandling i stor eller liten skala. Med utgangspunkt i kvaliteten på råvannet, designer og dimensjonerer vi tilstrekkelig forbehandling for videre prosesser for å gi enkelt vedlikehold og lave driftsutgifter i mere kritiske prosesser. Vi har lang erfaring med anlegg for næringsmiddelinedustri, kjelvann, faramsøytisk industri og produksjon av av 18 megOhm vann som benyttes i  produksjon av mikroprosessorer og wafere i solcelle paneler. Våre leverandører av komponenter er toneangivende produsenter med global tilknytning til vannbehandlings industrien.