Borregaard satser på vannkvalitet og velger Omvendt Osmose fra Profinor as

Kompromissløs vannkvalitet er av betydning for næringsmiddelbedrifter. Derfor satser Denomega Nutritional Oils (Borregaard)  på vannbehandlingsanlegg fra Profinor as.

Denomega Nutritional Oils, en avdeling av Borregaard er en av flere Norske bedrifter som bearbeider Omega 3 olje for salg i Norge og internasjonalt. Selskapet har speaialisert seg på oljer for bruk i annen næringsmiddelindustri. Det vil si spesialolje fra fiskeprodukter som brukes som tilsetningsstoff i andre næringsmidler. Næringsmiddelindustri har spesiellt strenge krav til kvalitet av alle ingredisnser i sine produkter, – også vann.

På grunnlag av analyse av den lokale vannkilden  og kapasitet ble er anlegg designet. Det ble lagt vekt på enkel installasjon, drift og vedlikehold, samt driftssikkerhet.

Anlegget består av aktivt kull forfilter for å fjerne klor samt organisk materiale, etterfulgt av et skidmontert Omvendt Osmose anlegg fra GE – Osmonics. Anlegget styres mot nivå i produktvanntanken.

Selve RO anlegget, E4CE1500 er et av flere i en serie prisgunstige anlegg som dekker kapasiteter fra 600 l/time til 2.700 l/time. Anlegget er skidmontert med egen CIP tank for problemfri membranvask når dette må utføres.. Anlegget er veldokumentert med lett forståelig driftsmanual og enkel styring (Dulcosmose kontroll).

E-Serie M anlegg driftes på 12 bar og er derfor svært energivennlige. High Flow membraner gir 95% avvisning ved designtemperatur 15 C. Standard utrustning består av:

  • Rustfri stålramme
  • 1my forfilter
  • Atimatisk åpne/steng innløpsventil
  • Permeat og konsentrat flowmålere
  • Trykkmålere på alle vitale trykk
  • Trykkbryter for lavt innløpstrykk
  • Digital konduktivitetsmåler med temperaturkompensasjon
  • Flow Kontroll senter inkl. man. ventiler for konsentrat og resirkulering
  • Mikroprosessorbasert kontrollsystem med potensialfri kontakt for fjernalarm, doseringspumpe eller tanknivå.
  • CIP anlegget leveres som opsjon

Modell

E4-CE-600

E4-CE-900

E4-CE-1500

E4H-CE-1800

E4H-CE-2400

E4H-CE-2700

Gjenv
75%
75%
75%
75%
75%
75%
Kap. Perm
600 l/t
900 l/t
1500 l/t
1800 l/t
2400 l/t
2700 l/t
Strøm
1,5kw
1,5kw
2,2 kw
2,2 kw
2,2 kw
2,2 kw
# Membr
2
3
5
6
8
9
Arrangement
Vertikal
vertikal
vertikal
Horisontal
Horisontal
Horisontak
1-1
1-1-1
1-1-1-1-1
1-1-1
2-1-1
2-1
Ansl. inn
DN15
DN15
DN20
DN20
DN25
DN25
Ansl. permeat
DN15
DN15
DN15
DN15
DN20
DN20
Ansl. Konsentr
DN15
DN15
DN15
DN15
DN20
DN20
Høyde
72,8 cm
72,8 cm
82,8 cm.
70,9 cm
70,9 cm
70,9 cm
Bredde
31,5 cm
31,5 cm
31,5 cm
98,4 cm
98,4 cm
98,4 cm
Dybde
31,5 cm
31,5 cm
31,5 cm
29,5 cm
29,5 cm.
29,5 cm

Permeatproduksjon er angitt ved temperatur 25 C. Ved lavere vanntemperatur, konf. tabell for  temperaturkorreksjon