Omvendt Osmose 0,6 til 2,7 m3 TimeE4-CE Serie Omvendt Osmose består av 6 modeller fra 600 til 2700 l/time kapasitet ved designtemperatur på 15 C.  Nominell avvisning 90 – 95% med 75% gjenvinning. Robust, anerkjent og veldokumentert kvalitet. Anleggene er produser i korrosjonsbestandige materialer og komponenter av høy kvalitet for problemfri drift år etter år E Series M Datablad
Fra sjøvann til ferskvann med Omvendt Osmose WatermakerFra sjøvann til drikkevann. Problemer med nok ferskvann på land eller til sjøs ?. Omvendt Osmose anlegg fra Teknicomar gir deg godt ferskvann  av avsaltet sjøvann i ønsket mengde. Lang erfaring, tallrike installasjoner, global service og et stort produktspekter gjør det lett å velge. Skidmontert eller komponentbaserte anlegg for alle kapasiteter. 99,2 til 99,4 % […]
E-4 Prisgunstige Omvendt Osmose Anlegg (RO)….som gir driftssikkerhet, enkelt vedlikehold, god økonomi og rent vann , – år etter år.  E-4 Betegner en serie RO anlegg som dekker kapasiteter fra 340 l til over 2m3 time. Produsert av verdens ledende produsent av RO anlegg, – og en rekke installasjoner i Norge. Serien består av 6 anleggsstørrelser i 2 konfigurasjoner. Velg […]
Elite Plus RO 0,5 til 5 m3/time – Low PressureKompakt, prisgunstig Omvendt Osmose (RO) anlegg med 96-98% avvisning og 60 – 75% gjenvinning. 8 Modeller å velge mellom fra 500 l/time til 5000 l/time. Grenseverdier Råvann: Max TDS 1000 ppm Total hardhet < 4 mg/l som CaCo3 Fritt klor < 0,1 ppm SDI < 3 Temperatur 5-35 C Trykk 2 – 6 bar innløp […]
Temperatur korreksjonstabell for beregning av flux i RO anleggVed dimensjonering av Omvendt Osmose anlegg, skal det tas hensyn til vanntemperatur . Anleggets kapasitet må temperatur kompenseres  da Flux (produksjon av rent vann) og kapasitet (Permeat) vil variere med vanntemperatur. Vannets hydrologiske egenskaper er forskjellig ved endret temperatur Generellt kan man si at hver grad endring av vanntemperatur, gir +/- 3% endring i flux […]
ZENON – ZeeWeed – Banebrytende teknonologi, – Revolusjonerende vannbehandling.ZeeWeed© er en prosess for energisparende  behandling av  råvann og avløpsvann med bruk av hulfiber membranteknologi. Membranen senkes ned i væsken som skal behandles og partikulære forurensninger suges mot membranoverflaten. Det rensede vannet samles opp fra membrankjernen og ledes til videre behandling eller forbruk.  Ved tilbakespyling reverseres flow, samtidig med luft som pumpes inn i […]
Profinor/Osmonics leverer membrananlegg til Hansa Borg BryggerierDa Hansa Borg bryggerier i 1999 besluttet å modernisere sitt vannbehandlingsanlegget, falt valget på ultrafiltrering. Viktige faktorer var krav om mikrobiologisk barriere, redusert kjemikalieforbruk, lenger levetid på kullfilter, lave driftsomkostninger og problemfri drift. Etter flere år med vannbehandling på tradisjonellt vis med klorinering, kontakttid og kullfiltrering har bedriften fått et moderne helautomatisk anlegg som vil […]
Zee Weed – UltrafiltreringTrykkbelastet hulfiber ultrafiltreringsmembran for små og mellomstpre anlegg. Skidmontert for plassbesparende installasjon og rask installasjon. Velegnet som enkel ultrafilter, eller som forbehandling for omvendt osmose, behandling av avløpsvann, eller som enkeltstående ultrafiltreringsanlegg Anvendelig og driftssikkert. Lav fouling PVDF hulfiber membraner som krever mindre bruk av kjemikalier under rensing. Automatisk selvrensende. Filterprosess er fra utside til […]
Symptomer og årsaker til feil i RO anlegg – MembranfiltreringSymptomer på feil i membrananlegg. Alle former for membranfiltrering krever vedlikehold, eller filterskifte. Levetid på membraner er avhengig av jevnlig vedlikehold, eller vask av membraner. Mangel på vedlikehold viser seg gradvis i form av at membranene tettes av forurensninger. Denne tabellen er et nyttig verktøy for å bestemme årsaksforhold Symptomer Sannsynlig årsak Diagnose Handling Økning […]
Profinor as leverer UF til Coca ColaProfinor as har sammen med det  Osmonics Inc, stått for design, levering, prosjektoppfølging og oppstarting av vannrenseanlegget. Profinor as har sammen med det  Osmonics Inc, no general Electric stått for design, levering, prosjektoppfølging og oppstarting av vannrenseanlegget. Anlegget er en viktig del av hele produksjonen og Coca Cola´s strenge kravet til rent vann må til […]
Silica, Kisel, Silisiumoksyd eller SiO2 og Omvendt OsmoseVed nøytral pH i vann består Silica som Silicon Dioksyd eller Silica. Som er elektrisk nøytralt. Ved høyere pH reagerer Silisiumoksydet med vann  slik at det løses opp og antar ionisk form. Ved pH 8,5 består 10% av Silica i ionisk form. Ved pH 9,5 er prosenten steget til 50%. Ionisk form refereres til som […]
Hva fjerner en Omvendt Osmose MembranEt omvendt Osmose anlegg kan utstyres med membraner av forskjellig materiale. I praktisk bruk viser det seg at et fåtall materialer er mest brukt. Disse er: Cellulose Acetat (CA) – Den orginale membrantypen som benyttes i både Omvendt Osmose (RO), Nanofiltrering (NF), og Ultrafiltrering (UF). Materialet har en rekke begrensninger spesiellt mht. pH og temperatur. […]
Utleie av membrananleggTrenger du RO vann kun i en periode kan du uforpliktende leie anlegg av oss. Med våre utleieanlegg kan du også kjøre forsøk på vann til egne produksjonsprosesser uten å gå til anskaffelse av komplett anlegg. – eller om du ønsker å lære mer om hvilke fordeler membranfiltrering byr på, før du går til anskaffelse […]
Hjelpeverktøy ved dimensjonering av Omvendt Osmose anleggGE Osmonics Inc, har utviklet brukerverktøy for dimensjonering av Omvendt Osmose anlegg. Ved å legge inn verdier for viktige parametre vil programmet gi deg svar på anbefalt anleggsstørrelse. Du kan velge å legge inn ytterligere verdier for å få et komplett kostnadsbilde. Modellen er basert på enkelte forutsetninger som kan endres. Osmonics Inc, har utviklet […]
Tabell – Kryssreferanse over sammenlignbare membranelementer for Omvendt Osmose anleggMembranelementer i omvendt osmose anlegg må fra tid til annen skiftes. Her finner du en oversikt over hvilke 2″ til 4″ elementer som er direkte kompatible med hverandre blant markedets ledende leverandører. Elementene er identiske med hverandre og bytte fra en leverandør til en annen påvirker ikke systemdesign, driftsparameter eller funksjon. Membraner fra Osmonics og […]
E2 – Omvendt Osmose til laveste pris og med største driftssikkerhet.Det minste anlegget i E-serien er konstruert etter de samme prinsipper som større anlegg som E4 og E-8. Avansert teknologi, erfaring, og serieproduksjon av anlegg med egenproduserte komponenter gir det beste resultat. E-2 er enkelt, kompakt, oversiktlig, lett å forstå og funksjonelt. og er meget driftssikkert. E-2 leveres i en serie på 6 anlegg for […]
E-8 Fullspekket RO for kapasiteter fra 9 til 45 m3/time.Hvis du har behov for et RO anlegg som du kan stole på, er E8 å foretrekke. Som alle andre anlegg fra Osmonics leveres E8 ferdig montert, klar til installasjon, testet og kontrollert med garantert kvalitet. Ingen andre produsenter gir deg samme kvalitet til samme pris. E8 serien er blitt så populær at den seireproduseres […]
PRO Serie – kapasiteret fra 16 til 111 m3/timeSkal du først investere i et Omvendt Osmose anlegg, er OSMONICS PRO serien et sikkert valg som vil gi deg den beste kvalitet og problemfi drift år etter år. PRO serien består av en serie på 5 anlegg for kapasiteter fra 16 m3/time til 111 m3/time. PRO serien er modulær og kan leveres på 4 […]
Forfiltrering – Saltvann – Omvendt osmoseAqualine representerer ny teknologi for optimal beskyttelse av membraner eller kun forfiltrering. Et økonomisk gunstig alternativ til tradisjonelle filterhus av stål. Effektiv filtrering, høy kapasitet, kompakt installasjon, lang levetid, stor korrosjons-og kjemikaliebestandighet . Velegnet for bruk på saltvann og forfiltrering før RO anlegg. Applikasjoner innen fiskeoppdrett, skip og borerigger     Kapasitet opp til 57 […]
Omvendt Osmose E4H – 2,5 til 9 m3/timeE4H serien består av 5 modeller bygget med samme ekspertise som leveres til det farmasøytiske markedet og kvalitetsbevisst industri.Lang erfar ing og egen produksjon av viktige komponenter gir anlegg som  er driftssikre, effektive og produserer rent vann år etter år uten problemer. E4H er et kosteffektivt alternativ for en rekke bransjer med behov for rent […]
E-Serie S – 200 til 300 l/time Omvendt OsmoseNår du har behov for rent vann, – kontakt oss !. Vi har lang erfaring med design og implementerign av anlegg for produksjon av vann for ditt formål. Alle våre anlegg er produsert for langvarig, problemfri drift, enkelt vedlikehold, samt lave driftsomkostninger for deg som bruker. Vi gir det kvalitetsvannet du vil ha, –  uansett […]
E-Serie Ultra 6 Watermaker 27m3/døgnEt plassbesparende og prisgunstig RO anlegg for avsalting av ferskvann og sjøvann fra 3,500 til 35,000 TDS (Totalt oppløste salter). Utviklet for enkel drift, høy kvalitet på filtrert vann, enkel installasjon og enkel drift og kontroll. Komplett dokumentasjonspakke. Velegnet i en rekke applikasjoner, plassbesparende, f.eks for produksjon av drikkevann ombord på skip.  Typiske applikasjoner: Avsalting […]
Fra sjøvann til drikkevann – i store mengderFor offshore, shipping, kraftindustri eller applikasjoner med behov for store mengder feskvann, – med sjøen som eneste råvannskilde. Saltvannsanlegg, 45.000 ppm NaCl. 35-45% Gjenvinning, Design temp. 25 C. Driftstemp: 2-30 C. Komplett dokumentasjon med tegningssett, rør, instrumenter, el,  gen.dim. Leveres i Basic og premium utførelse. Proffe, veldokumenterte anlegg produsert av markedslederen Osmonics, et General Electric […]
Drikkevann fra havetSkal du først investere i et avsaltingsanlegg for produksjon av ferskvann fra sjøvann, – så vær smart !. Velg anlegg fra markedslederen.  Standard anlegg med godt dokumentert design, komponenter og teknisk løsning som gir problemfri drift. Saltvannsanlegg, 35.000- 45.000 ppm NaCl. 35-45% Gjenvinning, Design temp. 25 C. Driftstemp: 2-30 C,, Min Innløpstrykk: 2 bar. Komplett […]
Fra saltvann til ferskvann – AvsaltingsanleggStd. anlegg for landbasert produksjon av ferskvann fra sjøvann, velprøvet, dokumentert, serieprodusert av GE som har lang, verdensomspennende erfaring i produksjon av anlegg.  Std. anlegg fra 23 m3/time til 140 m3/time. Skal du først invester i et avsaltingsanlegg, – velg kvalitet, – som gir problemfri drift. Std Anlegg: Design Feed TDS: 35.000 NaCl Maks Gjenvinning: […]
Kompaktanlegg Totalavsalting SjøvannKompaktanlegg for installasjon om bord i båt, eller på land. Automatiske anlegg med PLS styring og overvåkong av kritiske parameter. For produksjon av ferskvann fra sjøvann fra 35000 ppm TDS. Kapasiteter angitt ved 25 God forbehandling forlenger levetid membraner og anlegg generellt. Velg mellom manuellt sandfilter, semi automatisk posefilter eller helautomatisk trykksil, samt kjemikaliedosering av […]
Forfiltrering – Saltvann – Omvendt osmose  Aqualine representerer ny teknologi for optimal beskyttelse av membraner eller kun forfiltrering. Et økonomisk gunstig alternativ til tradisjonelle filterhus av stål. Effektiv filtrering, høy kapasitet, kompakt installasjon, lang levetid, stor korrosjons-og kjemikaliebestandighet . Velegnet for bruk på saltvann og forfiltrering før RO anlegg. Applikasjoner innen fiskeoppdrett, skip og borerigger     Kapasitet opp til 57 m3/time for 1 […]
Omvendt osmose E-Serie Ultra 6 Watermaker 27m3/døgnEt plassbesparende og prisgunstig omvendt osmose anlegg for avsalting av ferskvann og sjøvann fra 3,500 til 35,000 TDS (Totalt oppløste salter). Utviklet for enkel drift, høy kvalitet på filtrert vann, enkel installasjon og enkel drift og kontroll. Komplett dokumentasjonspakke. Velegnet i en rekke applikasjoner, plassbesparende, f.eks for produksjon av drikkevann ombord på skip. Typiske applikasjoner: […]
Fra saltvann til ferskvann – AvsaltingsanleggStd. anlegg for landbasert produksjon av ferskvann fra sjøvann, velprøvet, dokumentert, serieprodusert av GE som har lang, verdensomspennende erfaring i produksjon av anlegg.  Std. anlegg fra 23 m3/time til 140 m3/time. Skal du først invester i et avsaltingsanlegg, – velg kvalitet, – som gir problemfri drift.       Std Anlegg: Design Feed TDS: 35.000 […]
Fra sjøvann til ferskvann med Omvendt OsmoseProblemer med nok ferskvann på land eller til sjøs ?. Omvendt Osmose anlegg fra Horizon (Watermaker) gir deg godt ferskvann  av avsaltet sjøvann i ønsket mengde. Lang erfaring, tallrike installasjoner, global service og et stort produktspekter gjør det lett å velge. Skidmontert eller komponentbaserte anlegg fra 600 l/døgn opp til 7m3/time. 99,2 til 99,4 % […]
Drikkevann fra havet med Omvendt OsmoseSkal du først investere i et avsaltingsanlegg for produksjon av ferskvann fra sjøvann, – så vær smart !. Velg anlegg fra markedslederen.  Standard anlegg med godt dokumentert design, komponenter og teknisk løsning som gir problemfri drift. Saltvannsanlegg, 35.000- 45.000 ppm NaCl. 35-45% Gjenvinning, Design temp. 25 C. Driftstemp: 2-30 C,, Min Innløpstrykk: 2 bar. Komplett […]
Hva fjerner en Omvendt Osmose MembranEt omvendt Osmose anlegg kan utstyres med membraner av forskjellig materiale for avsalting . I praktisk bruk viser det seg at et fåtall materialer er mest brukt. Disse er: Et omvendt Osmose anlegg kan utstyres med membraner av forskjellig materiale. I praktisk bruk viser det seg at et fåtall materialer er mest brukt. Disse er: […]
Omvendt osmose – Avvisning av salterTypisk avvisning av utvalgte salter for TF Omvendt Osmose membran (Tynn Film). Andre viktige driftsforhold er trykk, temperatur, gjenvinning, saltkonsentrasjon I fødevann og pH . Høyere trykk på øker flux og % avvisning Høyere temperatur øker flux og reduserer % avvisning noe Øket gjenvinning gir redusert flux og % avvisning Endret pH vil endre % […]
Hva er Omvendt Osmose – Separering ?Separering ved bruk av Omvendt Osmose er en form for mekanisk filtrering hvor væsken separeres i to strømmer ved bruk av semipermeable membraner. Membranen skiller  molekyler med forskjellig vektenhet anhengig av porestørrelse på membran. Vann bestående av de fineste molekylene (Permeat) samles opp i membrankjærnen, mens forurensningene opp- konsentreres og ledes til avløp. Prinsippet ved […]